Datum zveřejnění: 
12. 3. 2024
Pět problematických křižovatek na území města nechala vysokomýtská radnice podrobit průzkumu odborníků z Fakulty dopravní ČVUT v Praze . Cílem je optimalizovat na nich provoz tak, aby se zvýšila plynulost i bezpečnost jak motoristů, tak cyklistů a chodců. V přípravné fázi projektu se mimo jiné monitoroval provoz na těchto vybraných dopravních uzlech. "Například se natajno měřila rychlost, což přineslo zajímavé výsledky. Výrazně lepší, než jsem čekal," prozradil místostarosta Martin Krejza (ODS).

Navržená opatření je možné rozdělit do několika skupin. Od jednoduchých, nízkonákladových, kdy jde například o doplnění či přemístění dopravní značky, odstranění billboardu, až po náročnější. Například na křížení ulic Prokopa Velikého a Větrná by mělo dojít k jednostrannému či oboustrannému zúžení komunikace, čímž se docílí zkrácení přechodu.

"Taková úprava vyžaduje nejen finanční krytí, pohybujeme se zhruba ve stovkách tisíc korun, ale je nutné ji připravit projektově, včetně získání stavebního povolení. Proto odhadujeme tak rok, než bude realizovatelná," upozornil Krejza s tím, že nákladné by bylo zabezpečení železničního přejezdu v ulici Prokopa Velikého závorami.

Podle vedení radnice má smysl navržená opatření realizovat i přesto, že v plném proudu je výstavba obchvatu města v souvislosti se stavbou dálnice D35. Proto byly předmětem projektu křižovatky, které s průtahem města nesouvisí. Konkrétně jde o lokality: křižovatka ulic Českých bratří a Jeronýmova, Prokopa Velikého a Větrná, Prokopa Velikého a Jiráskova a Jiráskova a Riegrova a ulice Českých bratří a napojení sjezdu k obchodnímu centru.

"A přitom jsou také velmi frekventované. Například křižovatka Českých bratří a Jeronýmova. Projedou po ní denně dva až tři tisíce vozidel. To se nezmění do chvíle, dokud nebude vybudován obchvat na Choceň. Což je ale bohužel hudba daleké budoucnosti," uvedl Krejza s tím, že průtah městem, což je úsek zhruba tři kilometry dlouhý, se začne řešit po zprovoznění dálničního obchvatu v úseku Vysoké Mýto– Džbánov.

 

Obchvat pomůže

Zmíněný obchvat na Choceň ale pomohl i s řešením kritické křižovatky za Pražskou bránou na křížení ulici Pražská, Komenského a Hálkova. "Prochází tu krajská silnice, která když se rekonstruovala, nepodařilo se najít řešení, jak tu zvýšit bezpečnost. Zachovaný zůstal přechod pro chodce o délce dvanáct metrů. Norma přitom připouští jen osm," upozornil starosta František Jiraský (bezp. ) na asi nejnebezpečnější místo ve městě. Ostrůvek pro chodce zde nelze postavit, stejně tak se sem nevejde kruhová křižovatka. "Je to frekventované a nepřehledné místo. Teprve s obchvatem se tu sníží doprava a bude možné například změnit hlavní a vedlejší silnici," dodal starosta Jiraský.

Autor: 
Ludmila Žlábková
Zdroj: 
Právo