Datum zveřejnění: 
7. 3. 2024
Principem soutěže Hala roku pořádané Fakultou stavební ČVUT v Praze je na základě zadání navrhnout, postavit model konstrukce, a ten poté při finálním klání na fakultě zatěžovat až do jeho zhroucení. V jednotlivých kategoriích soutěží ve dvou až tříčlenných týmech středoškoláci, vysokoškoláci a studenti doktorského studia. Týmy se mohou registrovat do 18. března, soutěže se pak konají dle kategorií od 9. do 11. dubna 2024.

 

Soutěž Hala roku má za sebou již řadu úspěšných ročníků a studentům pomáhá pochopit, jak působí zatížení na konstrukci a co mohou být její slabiny. Zároveň jim dává možnost upozornit na svoje schopnosti, talent a získat i kontakty pro budoucí profesní kariéru.

Kategorie Akademik je mezinárodní a určena pro studenty technických vysokých škol.

Kategorie Advanced je mezinárodní a patří studentům doktorského studia.

Kategorie Junior je národní a je otevřena pro studenty středních škol.

Letos je soutěžním úkolem týmů všech kategorií navrhnout a zhotovit model konstrukce hangáru umožňující průlet letadla. Hangár je určen vnitřním prostorem, který nesmí být narušen žádnou částí modelu a rozpětím křídel prolétajícího letadla. Model musí zároveň přenést spojité zatížení ve vybraném segmentu konstrukce. Hodnoticím kritériem při zatěžování je efektivita modelu, tj. poměr mezi únosností a hmotností modelu. Při zatěžovací zkoušce se na model pokládají podle přesného vymezení závaží tak dlouho, až se konstrukce zhroutí. Studenti tak vidí, kde bylo slabé místo a proč došlo k destrukci.

Pro vítězné týmy jsou připraveny atraktivní finanční odměny, další věcné ceny mohou soutěžící získat od zapojených firem. Společnosti je udělují nezávisle na zatěžovací zkoušce, a to na základě vlastního výběru. Soutěž se koná se pod záštitou děkana fakulty prof. Jiřího Máci a ČKAIT, odborným garantem je Katedra konstrukcí pozemních staveb Fakulty stavební ČVUT.

Autor: 
red
Zdroj: 
konstrukce.cz