Datum zveřejnění: 
27. 1. 2024
Navštívit laboratoře geodetických přístrojů nebo skenovací elektronové mikroskopie či podívat se do ateliérů mohou zájemci na dni otevřených dveří Fakulty stavební Českého vysokého učení technického v Praze. Na uchazeče čekají i přednášky a představení studijních oborů, dozvědí se i důležité informace k přijímacím zkouškám. Fakulta se lidem otevře dnes v 09:00, její části si mohou zájemci prohlédnout i on-line.

Zástupci a učitelé fakulty představí lidem jednotlivé studijní programy, které fakulta nabízí. Lidé se mohou těšit také na ukázky technologií, které fakulta využívá při výuce či ve výzkumu. Zájemci o studium programu Architektura a stavitelství se dozvědí více o pohovoru, který musí uchazeči absolvovat i o tom, jak se na něj připravit. Čekají na ně i ukázky architektonické kresby, kterou si budou moci i vyzkoušet.

Součástí akce jsou i exkurze do laboratoří a výzkumných center fakulty. Lidé se budou moci podívat například do Vodohospodářského experimentálního centra či do Robotické laboratoře. Program je dostupný na webu fakulty.

Navštívit budou moci i galerii FSv, ve které mohou shlédnout výstavu fotografií ze soutěže nazvané Tvýma očima. Jedná se o fotografickou soutěž a pro studenty středních škol a studenty a zaměstnance Fakulty stavební ČVUT. Cílem soutěže je vidět architekturu, stavby, budovy a hmotné prostředí kolem sebe jinak.

Po skončení dne otevřených dveří si zájemci budou moci vyzkoušet přijímací zkoušky z matematiky nanečisto. Od zástupců fakulty pak dostanou tipy na nejvhodnější postupy řešení úloh.

České vysoké učení technické v Praze má nyní osm fakult, a to stavební, strojní, elektrotechnickou, jadernou a fyzikálně inženýrskou, dopravní, biomedicínského inženýrství, informačních technologií a architektury. Na univerzitě studuje více než 19.000 studentů. V akademickém roce 2023/2024 má ČVUT celkem 502 českých a 352 anglických akreditovaných studijních programů.

Zdroj: 
ČTK