Datum zveřejnění: 
25. 1. 2024
Den otevřených dveří Fakulty stavební ČVUT v Praze, který se koná v sobotu 27. ledna, nabídne zájemcům o studium jak možnost seznámit se s bakalářskými studijními programy, informacemi o přijímacím řízení, přijímacích zkouškách a možnostech přípravných kurzů, tak si přímo na místě vyzkoušet přijímací test z matematiky a získat jeho vyhodnocení.

Zájemci, kteří se nedostanou do Prahy, mohou využít web stavarna.online, na němž bude možné živě online sledovat úvodní prezentaci. Zároveň jsou na tomto webu představeny studijní programy a specializace v předtočených rozhovorech. Fakultu si tu lze také virtuálně projít.  

Úvodní prezentace na místě i online

Sobotní Den otevřených dveří, který se koná od 9 do 14 hodin, mohou využít jak zájemci o studium, tak jejich rodiče. V úvodní prezentaci od 9:30 do 10:30 hodin budou představeny bakalářské studijní programy Fakulty stavební ČVUT – Stavební inženýrství, Architektura a stavitelství, Geodézie a kartografie, Management a ekonomika ve stavebnictví, Scénické technologie, Stavitelství a Civil Engineering. Zájemci o studium zde získají informace jak o jejich tematickém zaměření, tak o rozdílech mezi nimi. Tuto prezentaci budou moci živě na webu stavarna.online sledovat také zájemci o studium, kteří se do Prahy nedostanou.  

Stanoviště s prezentacemi i exkurze po fakultě

Pro návštěvníky fakulty budou další informace o studiu připraveny u stánků umístěných v atriu. S pedagogy a stávajícími studenty tu bude možné prodiskutovat jednotlivé studijní programy i jejich specializace a zhlédnout ukázky studentských projektů i výzkumů realizovaných na fakultě. Prostor bude věnován také výuce cizích jazyků a možnostem studia v zahraničí. Připravena je také řada exkurzí do fakultních prostor – navštívit bude možné například laboratoř skenovací elektronové mikroskopie, robotickou laboratoř, laboratoře TZB, velkoprostorovou učebnu Ateliér D a studio membránové architektury či unikátní vodohospodářskou halu. 

Přijímačky z matematiky nanečisto zdarma

Uchazeči o studium si budou moci na místě také přímo vyzkoušet, jak by dopadli v přijímacím testu z matematiky. Tzv. přijímačky nanečisto začnou ve 14.00 hodin, na samotný test musí zájemci počítat se 70 minutami. Po jeho skončení se mohou seznámit nejen s výsledným bodovým ziskem, ale i s nejvhodnějšími postupy řešení zadaných testových úloh. Účastníci si tak nejen ověří svou připravenost v oblasti znalostí, ale zvyknou si i na prostředí, ve kterém budou přijímací test absolvovat, a formu zadání testových úloh. Test bude možné absolvovat zdarma. Den otevřených dveří na Fakultě stavební ČVUT v Praze, Thákurova 7, Praha 6 – Dejvice, se bude konat v sobotu 27. ledna 2024 od 9 do 14 hodin, od 14 se lze zúčastnit přijímacích zkoušek z matematiky nanečisto. Podrobný program s časovým harmonogramem je k dispozici na www.fsv.cvut .cz. 

Zdroj: 
Pražský patriot