Datum zveřejnění: 
23. 1. 2024
Ozve se střelba. Systém ji během několika sekund odhalí a určí polohu útočníka. Díky umělé inteligenci navíc odhadne typ použité zbraně. Akademici z Katedry měření Fakulty elektrotechnické ČVUT představili unikátní akustický detektor. Tato zařízení jsou jedním z uvažovaných opatření, o kterých diskutoval ústřední krizový štáb Univerzity Karlovy. Zájem o novinku mají i bezpečnostní složky.

Využití najde ve speciálních vojenských, ale i civilních budovách, jako školách či nemocnicích, a v městské zástavbě. Jak technologie funguje? "První krok je rozhodnout, jestli se jednalo o výstřel, nebo o neškodný zvuk. Pokud šlo o střelbu, jednotka odešle zaznamenané příznaky události spolu se svojí aktuální polohou a směrem, odkud vychází střelba, na vzdálený server, který je schopen vyhodnotit, z jakého typu zbraně se střílí a o jakou se jedná ráži. To vše proběhne autonomně bez zásahu člověka během několika sekund," popsal vedoucí katedry Jan Holub.  

NA 99 PROCENT

Detektor má být schopný odlišit střelbu od falešných poplachů s úspěšností 99 procent. Jak doplnil další z výzkumníků Jakub Svatoš, oproti světové konkurenci je zařízení jedinečné právě zapojením umělé inteligence pro stanovení typu a ráže zbraně. Pracuje totiž s rozsáhlou databází. "Vzorky nástřelů jsme shromáždili během sedmi let práce na projektu, a to jak na střelnicích, tak v zástavbě či dalších prostředích," vysvětlil Holub. Bezprostřední informace o čase a místu střelby z určitého typu zbraně na monitorovaných veřejných místech může být zásadní pro včasný a efektivní zásah bezpečnostních složek. 

Zdroj: 
Pražský deník (+regionální deníky)