Datum zveřejnění: 
23. 1. 2024
Jedinečná příležitost pro všechny nahlédnout do aktuálních trendů v informačních technologiích, zjistit nejnovější informace o bakalářském i magisterském studiu a prohlédnout si práce studentů se otevírá na Fakultě informačních technologií ČVUT v Praze (FIT ČVUT). Nabídka ukázek je široká, od robotů, kyberbezpečnosti, umělé inteligence až po počítačovou grafiku nebo programování, a to vše na jednom místě a v jeden čas v rámci Dne otevřených dveří FIT ČVUT v pátek 9. února od 9 hodin do 15:30.

Program pro návštěvníky bude opravdu bohatý. Připraveny jsou přednášky o bakalářském a magisterském studiu, kde se návštěvníci dozvědí vše o studiu, přijímacím řízení, získají přehled o jednotlivých studijních specializacích, o možnostech praxe již při studiu, či jaký je studentský život na FIT ČVUT. Nebudou chybět ani informace o zahraničních studijních pobytech po celém světě nebo o kombinovaném studiu. U stánků jednotlivých specializací se návštěvníci od studentů a vyučujících dozvědí vše, co je zajímá, a budou si moci prohlédnout studentské práce. "Na naší fakultě studenti studují beze sporu obor budoucnosti. Svědčí o tom nejen fakt, že jsme nejžádanější fakultou ČVUT, ale také to, že naši absolventi mají široké možnosti uplatnění ve všech odvětvích, které se dnes neobejdou bez špičkových IT odborníků," konstatuje Zdeněk Muzikář, proděkan pro studijní a pedagogickou činnost FIT ČVUT. Své dveře pro návštěvníky otevře i 15 moderních laboratoří s nejmodernějším technologickým vybavením, kde návštěvníci uvidí, na jakých výzkumných projektech či projektech ve spolupráci s renomovanými firmami studenti pracují. Na co se mohou návštěvníci v laboratořích těšit? Vyzkouší si interaktivní hrací stěnu a počítačové hry vytvořené studenty v Laboratoři grafiky a herního designu. Uvidí ukázku, jak se programují humanoidní roboti a co vše dokážou v Laboratoři inteligentních vestavných systémů. Laboratoř etického hackování poodhalí, jak se studenti učí simulovat aktivity reálných útočníků, aby mohli najít slabiny systému a tím následně zvýšit jeho bezpečnost. Laboratoř zpracování obrazu představí své technické zázemí pro zachycování vizuálních informací a aplikování teoretických poznatků a řešení problémů z praxe. Při komentovaných prohlídkách prostor fakulty návštěvníci nahlédnou do technologického zázemí a budou mít možnost prohlédnout si také Národní technickou knihovnu, kde jsou pro studenty k dispozici odborné publikace nebo prostor pro přípravu a studium. Celý Den otevřených dveří FIT ČVUT doplňuje pestrý doprovodný program, kde si návštěvníci mohou vyzkoušet například virtuální realitu, nechat umělou inteligenci odměnit je za úsměv nebo získají kompletní informace o studiu, o korespondenčním semináři FIKS, co nabízí kariérní centrum ČVUT, jaké jsou možnosti ubytování a stravování nebo jaká je pomoc při studiu pro studenty se specifickými potřebami. 

Zdroj: 
Pražský patriot