Datum zveřejnění: 
22. 1. 2024
Akce provede středoškolačky výzkumy matematiky, robotiky či laserů. Zajímavé workshopy a přednášky z oblastí částicové fyziky, výzkumu laserů, matematiky, elektrotechniky či IT a robotiky přinese letošní ročník akce Staň se na den vědkyní. Bohatý program cílí na studentky středních škol se zájmem o přírodní vědy a techniku. Akce se uskuteční v pátek 9. února v Praze na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT (FJFI) a Fakultě elektrotechnické ČVUT (FEL).

Šance do konce ledna

Staň se na den vědkyní se koná při příležitosti Mezinárodního dne žen a dívek ve vědě, který v roce 2015 vyhlásilo Valné shromáždění OSN. Tento den každoročně připadá na 11. února a jeho cílem je připomenout zásadní úlohu žen ve světě vědy a podpořit jejich přístup k vědeckému vzdělání. Na akci Staň se na den vědkyní je nutná registrace – středoškolačky se mohou přihlásit do 31. ledna. Česká republika dlouhodobě patří mezi země Evropské unie s nejnižším podílem žen ve vědě. Podle informací z aktuální ročenky Českého statistického úřadu pracovalo v roce 2021 v oblasti vědy a techniky 115 100 mužů, ale jen 43 300 žen. Nepoměr je výrazně vidět i v technických oborech, kde studovalo ve stejném roce 10 526 žen, zatímco studentů bylo 26 467. Celkově pak počet studujících v technických oborech klesá. Například v přírodovědných oborech ale převažoval počet studentek nad studenty. Zatímco dívek bylo 13 200, chlapců bylo 10 300. Ve výsledném zastoupení žen ve vědě se to však projevuje dosud jen mírně. Za to, že ve výzkumu a na vysokých školách působí málo žen, může řada faktorů, včetně mnohdy přetrvávajících stereotypů a pomyslného dělení oborů na "mužské" a "ženské". A právě bořit tyto předsudky a inspirovat středoškolačky ke studiu přírodovědných a technických oborů je hlavním cílem akce Staň se na den vědkyní. Letos se bude konat podeváté.

Co se bude dít?

Podle Jaroslavy Óbertové, vědkyně a hlavní organizátorky akce, je program oproti loňsku opět o něco bohatší. "Máme v nabídce dvě nová cvičení. Jedno z nich přiblíží studentkám práci s elektronovým mikroskopem, další je zavede na nejmodernější laserové pracoviště HiLase do Dolních Břežan. Novinkou je i večerní program pořádaný spolkem EPS Young Minds," popsala Óbertová. Akci odstartuje dopolední série přednášek vědkyň a studentek z FJFI a FEL ČVUT. Tato část se uskuteční v budově FJFI v pražské ulici Trojanova. Svět elementárních částic a svůj související výzkum v oblasti radiačně odolných polovodičových detektorů ionizujícího záření přiblíží studentkám Mária Marčišovská z katedry fyziky FJFI. Profesorka Edita Pelantová z katedry matematiky FJFI si připravila přednášku, jejíž titul se ptá: Můžeme důvěřovat své vlastní kalkulačce? Zajímavý projekt přiblíží Kateřina Poláková, studentka kybernetiky a robotiky na FEL ČVUT. "V rámci své praxe ve společnosti Valeo jsem vyvíjela aplikaci pro řízení auta pomocí tabletu," říká. Kompletní program a informace o přednášejících najdete na webu www.fjfi.cvut .cz/cz/mediaa-verejnost/akce-pro-stredniskoly/vedkyne. 

Zdroj: 
Metro