Datum zveřejnění: 
9. 1. 2024
Systém, který pomocí umělé inteligence dokáže detekovat střelbu a určit polohu střelce i odhadnout typ zbraně, vyvinuli vědci z Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického (FEL ČVUT). Akustický detektor dokáže podle vědců odlišit střelbu od falešných poplachů s úspěšností 99 procent. Systém bude podle nich využitelný pro speciální vojenské účely ale i v budovách, jako jsou školy, nemocnice, anebo také v městské zástavbě.

"První krok je rozhodnout, jestli se jednalo o výstřel nebo o neškodný zvuk. Pokud šlo o střelbu, jednotka odešle zaznamenané příznaky události spolu se svojí aktuální polohou a směrem, odkud vychází střelba, na vzdálený server, který je schopen vyhodnotit, z jakého typu zbraně se střílí a o jakou se jedná ráži. To vše se uskuteční autonomně bez zásahu člověka během několika sekund," vysvětlil fungování systému vedoucí katedry měření FEL ČVUT Jan Holub Výzkumný tým katedry měření se akustickou detekcí střelby zabývá už od roku 2016. Nejnovější verze, se kterou vědci pracují, se skládá ze samostatných měřících jednotek a vzdáleného serveru. Každá z nich má dva mikrofony a neustále monitoruje okolí. 

FF UK zrušila výuku do konce zimního semestru, zkoušky budou dobrovolné

Pro určení typu a ráže zbraně využívají odborníci umělou inteligenci, která pracuje s rozsáhlou databází záznamů střelby z různých typů zbraní. "Vzorky nástřelů jsme shromáždili během sedmi let práce na projektu, a to jak na střelnicích, tak v městské zástavbě či dalších prostředích. Tato databáze akustických signálů se stala základem pro pokročilé metody klasifikace střelby s využitím neuronových sítí a nástrojů strojového učení," řekl Holub Systém je nyní ve fázi prototypu. Podle Holuba nemají akademici kapacitní, logistické ani organizační zázemí na to, aby technologii vyráběli a instalovali. Chtějí ale spolupracovat s výrobcem, který by zázemí měl. "Byli bychom rádi, kdyby výsledky našeho výzkumu našly uplatnění v praxi ve formě konkrétního produktu, obzvláště s tím, jak se toto téma stalo aktuální v závěru roku. Výsledky publikační činnosti ve vědeckých časopisech nám potvrzují, že se nám podařilo vyvinout technologii, která je v tuto chvíli ojedinělá," řekl Holub Výzkumný tým je podle ČVUT v kontaktu s agenturou Office for Naval Research. Tato agentura koordinuje a sponzoruje výzkumné aktivity a technologický vývoj Námořních sil a Námořní pěchoty Spojených států amerických. Hlukové detektory jsou jedním z uvažovaných opatření, o kterých diskutoval ústřední krizový štáb Univerzity Karlovy. Bezpečnostní opatření na univerzitě se řeší v reakci na tragickou střelbu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy 21. prosince loňského roku, při které student zastřelil 14 lidí. Pachatel zabil 13 lidí na místě, čtrnáctá oběť zemřela později v nemocnici. Dalších 25 lidí bylo zraněno, někteří těžce. Střelbu pachatel zakončil sebevraždou. Jedná se o nejtragičtější takovou událost v historii České republiky. 

Zdroj: 
Evropa 2