Datum zveřejnění: 
9. 1. 2024
Vědci z Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického vyvinuli systém, který s využitím umělé inteligence rozpozná střelbu i typ zbraně. Akustický detektor může v případě kritické situace dodat policii podstatné informace během několika sekund.

"Unikátnost tohoto systému je ve využití neuronových sítí k identifikaci typu zbraně, kterou k výstřelu došlo," říká Jakub Svatoš z Katedry měření FEL ČVUT. "Od jiných systémů se tedy liší hlavně tím, že je schopen nejen detekovat a lokalizovat střelce." Výhodou detektoru je vysoká spolehlivost. "Náš detektor umí s úspěšností více než 99 procent rozeznat střelbu od jiné impulzní akustické události. A s 90procentní úspěšností umí detekovat typ zbraně, ze které bylo vystřeleno," poukazuje. Limitem rozpoznávání je ale datový soubor, na kterém se neuronová síť učí. "Umí určit pouze ty typy zbraní, na které byla natrénovaná. V našem výzkumu využíváme běžné typy zbraní, které používá Armáda České republiky nebo se používají ke sportovní střelbě," vysvětluje Svatoš. Kromě toho umí detektor odlišit planý poplach od skutečné střelby. Další typy zbraní, stejně jako zvuky podobné výstřelům, je možné umělou inteligenci doučit. 

Ve fázi vývoje

Detekce signálů při reálném využívání je nepřetržitá. "Akustický detektor se skládá z jedné nebo více samostatných jednotek, které neustále monitorují své okolí. V případě nebezpečné situace dojde k odeslání polohy všech akustických jednotek, které střelbu detekovaly, na vzdálený server," vysvětluje Svatoš. Tam se data zpracují a vyhodnotí se jednak zdroj hluku a v případě potvrzení střelby je také stanoven typ zbraně. "Výhoda našeho systému je, že nepotřebuje žádnou lidskou obsluhu. Detektor je samostatný a v případě detekce nějaké události je schopen upozornit příslušné složky v řádu několika sekund," vyjmenovává pozitiva. Systém je zatím stále ve fázi vývoje. "Na katedře máme několik prototypů v různých verzích, které používáme hlavně pro další výzkum. Do budoucna se nesnažíme o jeho komercializaci, ale samozřejmě jsme otevření všem zájemcům nabídnout naše knowhow," uzavírá Svatoš.

Zdroj: 
ČRo Plus