Datum zveřejnění: 
8. 1. 2024
Systém, který pomocí umělé inteligence dokáže detekovat střelbu a určit polohu střelce i odhadnout typ zbraně, vyvinuli vědci z Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického (FEL ČVUT). Akustický detektor dokáže podle vědců odlišit střelbu od falešných poplachů s úspěšností 99 procent. Systém bude podle nich využitelný pro speciální vojenské účely, ale i v budovách, jako jsou školy, nemocnice, anebo také v městské zástavbě. Informovalo o tom dnes ČVUT v tiskové zprávě.

"První krok je rozhodnout, jestli se jednalo o výstřel, nebo o neškodný zvuk. Pokud šlo o střelbu, jednotka odešle zaznamenané příznaky události spolu se svojí aktuální polohou a směrem, odkud vychází střelba, na vzdálený server, který je schopen vyhodnotit, z jakého typu zbraně se střílí a o jakou se jedná ráži. To vše se uskuteční autonomně bez zásahu člověka během několika sekund," vysvětlil fungování systému vedoucí katedry měření FEL ČVUT Jan Holub. Výzkumný tým katedry měření se akustickou detekcí střelby zabývá už od roku 2016. Nejnovější verze, se kterou vědci pracují, se skládá ze samostatných měřících jednotek a vzdáleného serveru. Každá z nich má dva mikrofony a neustále monitoruje okolí. Pro určení typu a ráže zbraně využívají odborníci umělou inteligenci, která pracuje s rozsáhlou databází záznamů střelby z různých typů zbraní. "Vzorky nástřelů jsme shromáždili během sedmi let práce na projektu, a to jak na střelnicích, tak v městské zástavbě či dalších prostředích. Tato databáze akustických signálů se stala základem pro pokročilé metody klasifikace střelby s využitím neuronových sítí a nástrojů strojového učení," řekl Holub. Systém je nyní ve fázi prototypu. Podle Holuba nemají akademici kapacitní, logistické ani organizační zázemí na to, aby technologii vyráběli a instalovali. Chtějí ale spolupracovat s výrobcem, který by zázemí měl. 

Zdroj: 
aktualne.cz