Datum zveřejnění: 
8. 1. 2024
Systém, který pomocí umělé inteligence dokáže detekovat střelbu a určit polohu střelce i odhadnout typ zbraně, vyvinuli vědci z Fakulty elektrotechnické (FEL) ČVUT v Praze. Akustický detektor prý dokáže odlišit střelbu od falešných poplachů s úspěšností 99 procent. Systém bude využitelný pro speciální vojenské účely, ale i v budovách jako školy, nemocnice, rovněž v městské zástavbě. ČVUT o tom informovalo v pondělí.

Výzkumný tým katedry měření FEL ČVUT se zabývá akustickou detekcí střelby již od roku 2016. Jak technologie funguje? "První krok je rozhodnout, jestli se jednalo o výstřel, nebo o neškodný zvuk. Pokud šlo o střelbu, jednotka odešle zaznamenané příznaky události spolu se svojí aktuální polohou a směrem, odkud vychází střelba, na vzdálený server, který je schopen vyhodnotit, z jakého typu zbraně se střílí a o jakou se jedná ráži. To vše proběhne autonomně bez zásahu člověka během několika sekund," vysvětlil vedoucí zmíněné katedry Jan Holub. 

Neustálý mentoring okolí

Nejnovější verze detektoru, se kterou výzkumníci pracují, se skládá ze samostatných měřicích jednotek a vzdáleného serveru. Každá z nich má dva mikrofony a neustále monitoruje okolí. Pro určení typu a ráže zbraně využívají odborníci umělou inteligenci, která pracuje s rozsáhlou databází záznamů střelby z různých typů zbraní. "Vzorky nástřelů jsme shromáždili během sedmi let práce na projektu, a to jak na střelnicích, tak v městské zástavbě či dalších prostředích. Tato databáze akustických signálů se stala základem pro pokročilé metody klasifikace střelby s využitím neuronových sítí a nástrojů strojového učení," popsal Holub. 

Zatím prototyp

Systém je nyní ve fázi prototypu. Podle Holuba nemají akademici kapacitní, logistické ani organizační zázemí na to, aby technologii vyráběli a instalovali. Chtějí ale spolupracovat s výrobcem, který by zázemí měl. "Byli bychom rádi, kdyby výsledky našeho výzkumu našly uplatnění v praxi ve formě konkrétního produktu, obzvláště s tím, jak se toto téma stalo aktuální v závěru roku. Výsledky publikační činnosti ve vědeckých časopisech nám potvrzují, že se nám podařilo vyvinout technologii, která je v tuto chvíli ojedinělá," řekl Holub. Výzkumný tým je podle ČVUT v kontaktu s agenturou Office for Naval Research. Tato agentura koordinuje a sponzoruje výzkumné aktivity a technologický vývoj Námořních sil a Námořní pěchoty USA. 

Bezpečnostní opatření na Univerzitě Karlově

Hlukové detektory jsou jedním z uvažovaných opatření, o kterých diskutoval ústřední krizový štáb Univerzity Karlovy. Bezpečnostní opatření na univerzitě se řeší v reakci na tragickou střelbu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy 21. prosince loňského roku, při které student zastřelil 14 lidí. Pachatel zabil 13 lidí na místě, čtrnáctá oběť zemřela později v nemocnici. Dalších 25 lidí bylo zraněno, někteří těžce. Střelbu pachatel zakončil sebevraždou. Jedná se o nejtragičtější takovou událost v historii ČR. 

Zdroj: 
novinky.cz