Datum zveřejnění: 
5. 1. 2024
XVI. ročník Evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Praha 2024 proběhne ve dnech 23. až 25. 1. 2024 na výstavišti PVA Expo Praha v hale 4. Veletrh bude pro veřejnost otevřen 23. a 24. 1. od 8:30 do 16 hodin a 25. 1. od 8:30 do 15 hodin. Záštitu nad veletrhem Gaudeamus v Praze převzali: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, rektor Českého vysokého učení technického v Praze doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc., poslanec Parlamentu ČR prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA, hejtmanka středočeského kraje Mgr. Petra Pecková, primátor hlavního města Prahy, velvyslanec Spolkové republiky Německo v České republice, velvyslanec Francie v České republice Alexis Dutertre, velvyslanec Španělska v České republice.

Veletrh návštěvníkům nabídne 326 zastoupených univerzit , vysokých škol, fakult , vyšších odborných škol a jiných vzdělávacích institucí . Studenti si budou moci vybrat z více než 7 000 studijních oborů . Na veletrhu budou zastoupeny univerzity a vysoké školy ze třinácti zemí světa . Budou zastoupeny vzdělávací instituce z České republiky, Rakouska, Německa, Irska, Spojených arabských emirátů, Velké Británie, Belgie, Kanady, Dánska, Litvy, Nizozemí, Slovenska a Španělska. Cílem veletrhu je poskytnout studentům středních škol komplexní informace a poradenství pro maximální podporu při jejich klíčovém životním rozhodnutí, kterým volba studia po maturitě bez pochyb je. Veletrh je výjimečný především širokou nabídkou doprovodných programů, informačních zdrojů a poradenství , které mohou studenti při volbě vysoké školy využít. Všechny doprovodné programy jsou pro návštěvníky zcela zdarma. Nejvýznamnějším doprovodným programem veletrhu jsou přednášky vystavujících škol , které budou probíhat každý den v kongresovém sále výstaviště PVA Expo Praha. Tématem přednášek jsou podmínky přijímacího řízení a studia v akademickém roce 2024/2025 i informace ze zákulisí studia přímo od studentů a absolventů vysokých škol. Během tří dnů proběhne celkem 40 přednášek. Nerozhodným studentům pomůže Testovací centrum a Poradenský servis. Každý student si může udělat Test studijních typů a zjistit, zda je ekonomický, humanitní, technický, přírodovědný nebo umělecký typ. V Poradenském servisu je připraven tým poradců, který studentům na základě výsledků testu pomůže vybrat vhodnou školu, fakultu, nebo studijní program. V rámci doprovodného programu Věda pro život si budou moci návštěvníci na vlastní kůži vyzkoušet zajímavé vědecké poznatky, technologické novinky, roboty, nejrůznější pokusy a další náplň studia v rámci technických a přírodovědných oborů vysokých škol. 

Do doprovodného programu se zapojí: - ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE - MASARYKOVA UNIVERZITA - UNIVERZITA OBRANY - UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ - UNIVERZITA KARLOVA - UNIVERZITA PARDUBICE - UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI - VŠB – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA - VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE - VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ.

Pro studenty zajímající se o studium v zahraničí je připraveno Poradenské centrum pro vysokoškolské studium v zahraničí . Poradenské centrum studentům pomůže s celým procesem od výběru vhodné školy, přes splnění podmínek přijímacího řízení až po organizaci cesty a ubytování. Pro pedagogy, výchovné poradce a třídní učitele ze středních škol bude na veletrhu otevřeno Pedagogické centrum . V Pedagogickém centru je připraven speciální program sestávající z 29 přednášek, seminářů a konzultací s odborníky z univerzit , vysokých škol, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Národního pedagogického institutu a dalších institucí. Pro pedagogy je také k dispozici souhrnný informační set o vystavujících školách a poradenská aplikace Gaudeamus Advisor. Aplikace aktuálně obsahuje přes 750 vzdělávacích institucí a 10 000 studijních programů. Pedagogové a výchovní poradci mohou k návštěvě veletrhu využít volné vstupenky . Volnou vstupenku získá každý pedagog po registraci na www.gaudeamus.cz Registraci doporučujeme i všem studentům. Každý student zaregistrovaný na www.gaudeamus.cz má nárok na slevu na vstupné. Registrovaní studenti dostanou Průvodce budoucího vysokoškoláka se slovníčkem vysokoškolských pojmů, mobilní aplikaci Gaudeamus Guide a přístup do Testu studijních typů již před veletrhem. Na www.gaudeamus.cz je nově otevřený předprodej elektronických vstupenek. Studenti mají možnost si předem zakoupit základní nebo zlevněnou vstupenku a ušetřit tak čas při vstupu na veletrh. 

Na XVI. ročníku veletrhu proběhne Soutěž o nejlepší expozici. V rámci soutěže bude nezávislá komise hodnotit přihlášené vystavovatele podle osmi kritérií. Hodnocen bude nejen vzhled expozice, ale zejména způsob prezentace informací o studiu, komunikace s návštěvníky a účast v doprovodných programech. Hodnotící komise bude složena přímo ze studentů. Do soutěže je k datu vydání této zprávy přihlášených 13 vystavovatelů. O cenu pro nejlepší expozici veletrhu Gaudeamus Praha 2024 se budou ucházet: - Autoškola NOBE - České vysoké učení technické v Praze (ČVUT) - Masarykova univerzita - Metropolitní univerzita Praha - NEWTON University - Prague City University - University of New York in Prague - Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem - Univerzita Karlova - Univerzita obrany - Vysoká škola ekonomická v Praze - Vysoká škola chemicko-technologická v Praze - Vyšší odborná škola publicistiky.

Veletrh bude slavnostně zahájen dne 23. 1. 2024 v 9 hodin v kongresovém sále v 1. patře vstupní haly III na výstavišti PVA Expo Praha.   

Zdroj: 
barrandov.tv