Datum zveřejnění: 
5. 1. 2024
XVI. ročník Evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Praha 2024 proběhne ve dnech 23. až 25. 1. 2024 na výstavišti PVA Expo Praha v hale 4. Veletrh bude pro veřejnost otevřen 23. a 24. 1. od 8:30 do 16 hodin a 25. 1. od 8:30 do 15 hodin. Záštitu nad veletrhem Gaudeamus v Praze převzali: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, rektor Českého vysokého učení technického v Praze doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc., poslanec Parlamentu ČR prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA, hejtmanka středočeského kraje Mgr. Petra Pecková, primátor hlavního města Prahy doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc., velvyslanec Spolkové republiky Německo v České republice Andreas Künne, velvyslanec Francie v České republice Alexis Dutertre, velvyslanec Španělska v České republice Alberto Moreno Humet.

Veletrh návštěvníkům nabídne 326 zastoupených univerzit , vysokých škol, fakult , vyšších odborných škol a jiných vzdělávacích institucí. Studenti si budou moci vybrat z více než 7 000 studijních oborů. Na veletrhu budou zastoupeny univerzity a vysoké školy ze třinácti zemí světa. Budou zastoupeny vzdělávací instituce z České republiky, Rakouska, Německa, Irska, Spojených arabských emirátů, Velké Británie, Belgie, Kanady, Dánska, Litvy, Nizozemí, Slovenska a Španělska.Cílem veletrhu je poskytnout studentům středních škol komplexní informace a poradenství pro maximální podporu při jejich klíčovém životním rozhodnutí, kterým volba studia po maturitě bez pochyb je.Veletrh je výjimečný především širokou nabídkou doprovodných programů, informačních zdrojů a poradenství, které mohou studenti při volbě vysoké školy využít. Všechny doprovodné programy jsou pro návštěvníky zcela zdarma.Nejvýznamnějším doprovodným programem veletrhu jsou přednášky vystavujících škol, které budou probíhat každý den v kongresovém sále výstaviště PVA Expo Praha. Tématem přednášek jsou podmínky přijímacího řízení a studia v akademickém roce 2024/2025 i informace ze zákulisí studia přímo od studentů a absolventů vysokých škol. Během tří dnů proběhne celkem 40 přednášek.Nerozhodným studentům pomůže Testovací centrum a Poradenský servis. Každý student si může udělat Test studijních typů a zjistit, zda je ekonomický, humanitní, technický, přírodovědný nebo umělecký typ. V Poradenském servisu je připraven tým poradců, který studentům na základě výsledků testu pomůže vybrat vhodnou školu, fakultu, nebo studijní program.V rámci doprovodného programu Věda pro život si budou moci návštěvníci na vlastní kůži vyzkoušet zajímavé vědecké poznatky, technologické novinky, roboty, nejrůznější pokusy a další náplň studia v rámci technických a přírodovědných oborů vysokých škol.Do doprovodného programu se zapojí:- ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZEMASARYKOVA UNIVERZITA- UNIVERZITA OBRANY- UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ- UNIVERZITA KARLOVA- UNIVERZITA PARDUBICE- UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI- VŠB – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA- VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKOTECHNOLOGICKÁ V PRAZE- VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍPro studenty zajímající se o studium v zahraničí je připraveno Poradenské centrum pro vysokoškolské studium v zahraničí. Poradenské centrum studentům pomůže s celým procesem od výběru vhodné školy, přes splnění podmínek přijímacího řízení až po organizaci cesty a ubytování.Pro pedagogy, výchovné poradce a třídní učitele ze středních škol bude na veletrhu otevřeno Pedagogické centrum. V Pedagogickém centru je připraven speciální program sestávající z 29 přednášek, seminářů a konzultací s odborníky z univerzit , vysokých škol, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Národního pedagogického institutu a dalších institucí.Pro pedagogy je také k dispozici souhrnný informační set o vystavujících školách a poradenská aplikace Gaudeamus Advisor. Aplikace aktuálně obsahuje přes 750 vzdělávacích institucí a 10 000 studijních programů.Pedagogové a výchovní poradci mohou k návštěvě veletrhu využít volné vstupenky. Volnou vstupenku získá každý pedagog po registraci na www.gaudeamus.cz.Registraci doporučujeme i všem studentům. Každý student zaregistrovaný na www.gaudeamus.cz má nárok na slevu na vstupné. Registrovaní studenti dostanou Průvodce budoucího vysokoškoláka se slovníčkem vysokoškolských pojmů, mobilní aplikaci Gaudeamus Guide a přístup do Testu studijních typů již před veletrhem. Na www.gaudeamus.cz je nově otevřený předprodej elektronických vstupenek. Studenti mají možnost si předem zakoupit základní nebo zlevněnou vstupenku a ušetřit tak čas při vstupu na veletrh.Na XVI. ročníku veletrhu proběhne Soutěž o nejlepší expozici. V rámci soutěže bude nezávislá komise hodnotit přihlášené vystavovatele podle osmi kritérií. Hodnocen bude nejen vzhled expozice, ale zejména způsob prezentace informací o studiu, komunikace s návštěvníky a účast v doprovodných programech. Hodnotící komise bude složena přímo ze studentů. Do soutěže je k datu vydání této zprávy přihlášených 13 vystavovatelů. O cenu pro nejlepší expozici veletrhu Gaudeamus Praha 2024 se budou ucházet:- Autoškola NOBE- České vysoké učení technické v Praze (ČVUT)- Masarykova univerzita- Metropolitní univerzita Praha- NEWTON University- Prague City University- University of New York in Prague- Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem- Univerzita Karlova Univerzita obrany- Vysoká škola ekonomická v Praze- Vysoká škola chemicko-technologická v Praze- Vyšší odborná škola publicistikyVeletrh bude slavnostně zahájen dne 23. 1. 2024 v 9 hodin v kongresovém sále v 1. patře vstupní haly III na výstavišti PVA Expo Praha.

Zdroj: 
ceskenoviny.cz