Datum zveřejnění: 
27. 11. 2023
V břevnovském parku Královka probíhají stavební práce. Bagry hloubí jámu do svažitého terénu, kam bude zabudována akumulační nádrž na dešťovou vodu. Sloužit bude k zalévání zeleně. Radnice šesté městské části začala v parku Královka realizovat projekt modrozelené infrastruktury, který připravila ve spolupráci s Fakultou stavební ČVUT v Praze. Dešťová voda bude ze zpevněných ploch parku stékat do akumulační nádrže, odkud se bude prostřednictvím nadzemního hydrantu využívat pro zálivku zeleně na Šestce.

"V Praze 6 postupně prověřujeme všechny způsoby, jak zadržovat vodu na vhodných místech, aby neodtékala bez užitku do kanálu. Svažitý terén parku Královka se na zadržování vody hodí," řekl radní Prahy 6 pro životní prostředí a klima Petr Palacký (Zelení). Projekt modrozelené infrastruktury vznikl ve spolupráci s Fakultou stavební ČVUT. Podzemní retenční nádrž na dešťovou vodu bude mít objem 111 krychlových metrů, voda se z ní bude čerpat prostřednictvím nadzemního hydrantu. Systém čerpání vody je gravitačního charakteru, proto nebude nutné používat žádná elektrická čerpadla. "Zachycenou vodu budeme moci využívat pro závlahu stromů v Břevnově a okolí tak, abychom stromy nemuseli zavlažovat pitnou vodou," vysvětlil radní Palacký.  

Zdroj: 
Vaše 6