Datum zveřejnění: 
25. 11. 2023
Přednášky o bakalářském studiu, otevřené laboratoře i stánky jednotlivých specializací i čekají návštěvníky dnešního dne otevřených dveří na Fakultě informačních technologií Českého vysokého učení technického v Praze (FIT ČVUT). Na stáncích návštěvníkům jednotlivé specializace představí stávající studenti i vyučující. Součástí programu je i doprovodný program. Dveře fakulty se zájemcům otevírají v 9:30 ráno, akce končí v 15:30.

Zájemci o studium na FIT ČVUT se na přednáškách dozvědí informace o výuce i podmínkách přijímacího řízení. Na stáncích se budou moci stávajících studentů i učitelů zeptat na vše, co je ohledně studia na fakultě zajímá. Chybět nebudou podle zástupců fakulty ani informace pro zájemce o kombinované studium.

Návštěvníci se mohou těšit i na komentovanou prohlídku prostor fakulty, kde mohou nahlédnout do technologického zázemí a budou mít možnost prohlédnout si i Národní technickou knihovnu. Pořadatelé připravili i doprovodný program, kde si zájemci budou moci vyzkoušet například virtuální realitu, 3D tisk. Získají informace o tom, jaké jsou možnosti praxe při studiu či jaký je na FIT ČVUT studentský život.

Představí se i 15 laboratoří, mezi nimi například Laboratoř zpracování obrazu, která představí své technické zázemí pro zachycování vizuálních informací a aplikování teoretických poznatků a řešení problémů z praxe. Laboratoř etického hackování ukáže, jak se studenti učí simulovat aktivity reálných útočníků, aby mohli najít slabiny systému a tím následně zvýšit jeho bezpečnost. Jak se programují humanoidní roboti a co vše dokážou, ukáže Laboratoř inteligentních vestavných systémů. Interaktivní hrací stěna a počítačové hry vytvořené studenty si vyzkouší návštěvníci v Laboratoři grafiky a herního designu.

Fakulta informačních technologií ČVUT v Praze se zaměřuje na nejmodernější oblasti informatiky a informačních technologií. Nabízí bakalářský, magisterský a doktorský studijní program Informatika. Studenti se až během studia mohou rozhodnout, na kterou specializaci se zaměří. Na fakultu se ročně hlásí přes 3500 uchazečů.

Zdroj: 
ČTK