Datum zveřejnění: 
24. 11. 2023
V hořické firmě KARBOX vzniklo unikátní mobilní zařízení EWA (Emergency Water from Air), které je schopné získávat vodu ze suchého pouštního vzduchu. KARBOX, který je součástí průmyslovětechnologického holdingu Czechoslovak Group (CSG), vyvinul významnou inovaci za podpory dotací z fondů Evropské unie. Přístroj plní sen mnoha cestovatelů, a současně nabízí široké využití i v běžném životě. Hořice – Společnost KARBOX, výrobce kontejnerů a speciálních nástaveb, při výrobě tohoto zařízení spolupracovala s výzkumníky z Univerzitního centra energeticky efektivních budov Českého vysokého učení technického (ČVUT) v Praze.

Unikátní přístroj EWA dokáže ve velmi suchém prostředí za den získat 25 až 30 litrů vody, a je tak násobně výkonnější než jediný technologicky podobný produkt od společnosti Source Global. "EWA je vedle již dobře známého prototypu vodíkové Tatry dalším významným produktem společností holdingu CSG. Důraz na inovace je jedním z hlavních směrů naší skupinové strategie. Cílem je získat v oborech, v nichž podnikáme, technologickou převahu, nebo alespoň udržet konkurenceschopnost na světových trzích. Proto do inovací investujeme nemalé prostředky a vedle toho rozvíjíme spolupráci se stále větším počtem vysokých škol a vědeckých pracovišť," říká Bohuslav Přikryl, viceprezident pro vývoj a inovace CSG Aerospace. 

OCENĚNÍ NA EXPU

Zařízení EWA je odvozené od většího, ale podobně fungujícího výrobku SAWER (Solar Air Water Earth Resources), za nějž Česká republika získala v minulém roce na výstavě EXPO v Dubaji cenu za nejlepší inovaci. Zatímco SAWER je rozměry přizpůsoben standardnímu ISO 1C kontejneru (pozn. objem 36 tisíc litrů), EWA je výrazně menší. Jde o krychli o straně 120 cm na podvozku poháněném elektromotorem. Elektrickou energii nutnou k pohonu i k získávání vody ze vzduchu může získávat ze sítě nebo ze solárních panelů. Právě práce spojené s proměnou většího zařízení na menší byly podpořeny v rámci projektu z fondů EU. Tento příspěvek činil skoro 20 milionů korun a dalších 10 milionů investovala firma ze svých prostředků. "Přístroj jsme testovali v Austrálii, která je převážně pouštním kontinentem a na odlehlých místech ve vnitrozemí řeší malé vesnice či farmy každodenní nedostatek vody. Pro srovnání, litr balené pitné vody stojí pět australských dolarů, EWA vyrobí litr vody za dolar. Také proto je Austrálie pro toto zařízení významným potenciálním trhem. Tam jsme také laboratorními testy ověřili, že vyprodukovaná voda je vhodná k přímé spotřebě a splňuje parametry pro kojeneckou vodu. Dokonce jsme na místě uzavřeli partnerství s lokálním dealerem," říká Miroslav Nosek, projektový manažer společnosti KARBOX. 

ZÁJEM NEJEN V AUSTRÁLII

Kromě Austrálie jsou dalšími potenciálními zájmovými oblastmi Střední východ, pouštní oblasti v jižní Americe či Africe. V rámci spolupráce působí ČVUT v roli výzkumníka a vývojáře, společnost KARBOX bude mít – jako zkušený výrobce a vývojář kontejnerů – na starosti výrobu, globální marketing a distribuci. Aktuálně společnost KARBOX pracuje na upgrade vývojového projektu na komerční řešení, které umožní zahájení výroby prototypu. "V současné době zařízení EWA prezentujeme potenciálním zákazníkům, tedy komunitám žijícím v suchých oblastech, vojákům, hasičům a záchranářům. Účastníme se výstav a veletrhů a procházíme testy. Díky našim obchodním kontaktům komunikujeme například s NSPA, nákupní agenturou NATO, s armádami členských států NATO včetně speciálních jednotek a s pomocí české ekonomické diplomacie pronikáme do vhodných zemí, kde by náš výrobek mohl uplatnit svůj potenciál," popisuje Miroslav Nosek. Zařízení je už nyní patentově chráněné a bude se vyrábět v areálu společnosti KARBOX v Přelouči na Pardubicku. Sloužit přitom nemusí jen v zahraničí. Užitečné může být například i tam, kde byla voda v přírodních zdrojích kontaminována nebo došlo k poškození infrastruktury. Potenciál výrobku EWA, a především technologické inovace, kterou přináší, je opravdu velmi široký. Jedním z hlavních důvodů je to, že všechny dosud známé podobné výrobky jsou primárně určené pro vlhké prostředí, EWA naopak dokáže získat vodu z atmosféry také v suchém a horkém prostředí pouští a polopouští.  

 

Zdroj: 
Pražský deník.Českobudějovický deník | Jindřichohradecký, Táborský, Písecký deník | Prachatický, Strakonický, Českokrumlovský deník | Boleslavský, Benešovský, Nymburský, Kolínský, Kutnohorský deník | Kladenský, Berounský, Rakovnický, Příbramský, Mělnický