Datum zveřejnění: 
19. 11. 2023
V prestižní soutěži které se přezdívá Nobelova cena pro juniory, byla mezi vítězi v kategorii matematiky a fyziky Dominika Burešová, studentka Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze. Se svou bakalářskou prací uspěla v konkurenci více než 2 800 dalších studentů a studentek z 409 světových univerzit . V oborech, které se vyučují na ČVUT, tuto cenu ještě nikdo z České republiky nezískal.

Dominika Burešová v pod vedením prof. Pavla Ptáka z katedry matematiky FEL ČVUT shrnula výsledky svého víceletého výzkumu, v němž se věnovala algebraickým a stavovým vlastnostem kvantových logik. Dílčí výsledky výzkumu během svého bakalářského studia programu Otevřená informatika průběžně publikovala, na kontě má jednu práci publikovanou samostatně, u třech figurovala jako spoluautorka. Oponent práce, rakouský fyzik Karl Svozil, který je mj. spolupracovníkem nositele Nobelovy ceny Antona Zeilingera, ohodnotil práci Dominiky Burešové jako významný příspěvek k teorii kvantových logik, který dalece překračuje požadavky standardně kladené na bakalářské práce. Prof. Petr Páta udělil Burešové za práci Cenu děkana FEL. Lásku k matematice našla až na FEL Dominika Burešová přiznává, že lásku k matematice objevila až na FEL. "Na střední škole jsem vůbec nebyla oborově vyhraněná. V druhém semestru bakalářského studia OI jsem si zapsala předmět z matematického minoru, který vyučoval prof. Pták. Od té doby jsem nechtěla dělat nic jiného než matematiku,” vypráví Burešová. Velice brzy poté se dostala do výzkumné skupiny prof. Mirka Navary na katedře kybernetiky a matematické vzdělání prohloubila absolvováním řady předmětů určených pro studenty doktorského studia. Dominika Burešová má celou řadu zájmů. Vedle toho, že přednáší na českých i zahraničních konferencích (zmiňme například konferenci IQSA 2022 ), dříve závodně plavala a hrála na sopránovou flétnu. Kladný vztah k hudbě ji zůstal dodnes, nejraději poslouchá tu klasickou, zejména Sergeje Rachmaninova a Wolfganga Amadea Mozarta. Vedle toho se věnuje četbě klasické literatury a poezie. Ceny The Global Undergraduate Awards se udílí od roku 2008 v Dublinu. Soutěží se v celkem 25 kategoriích exaktních i humanitních věd. Porotci vybírají z plně anonymizovaných bakalářských prací z celého světa, aniž by věděli, z jaké země práce pochází. Dominika Burešová je z ČR třetí, kdo v této prestižní soutěži uspěl. V roce 2015 soutěž v kategorii věd o živé přírodě vyhrála studentka Masarykovy univerzity Hana Sedláčková. Ve stejné kategorii pak v roce 2017 uspěla další studentka Masarykovy univerzity Tereza Gerguri. 

Zdroj: 
vecerni-praha.cz