Datum zveřejnění: 
14. 11. 2023
Fakulta elektrotechnická ČVUT (FEL) slavnostně otevřela referenční laboratoř pro korelativní mikroskopii, která bude sloužit pro výzkumné účely i výuku. Nová laboratoř v hodnotě 20 milionů Kč spojuje v jeden celek technologie a přístroje, jejichž konfigurace je ojedinělá nejen v rámci České republiky, ale i Evropské unie. Z jejích možností budou těžit nejen výzkumníci z katedry fyziky FEL ČVUT, pod kterou spadá, ale i studenti a studentky doktorského, magisterského i bakalářského stupně.

"Nová laboratoř tak přispěje k tomu, aby se na pracovní trh dostávali vysoce specializovaní odborníci, po kterých je poptávka zejména ze strany firem působících v oblastech biomedicíny, nanomateriálů, elektronických součástek, polovodičů nebo baterií," uvádí prof. Bohuslav Rezek, vedoucí katedry fyziky FEL ČVUT, který tým laboratoře korelativní mikroskopie vede. Referenční laboratoř se bude zabývat demonstrací, testováním a dalším vývojem měření v režimu CPEM (correlative probe-electron microscopy). Tato metoda je vyvinuta firmou NenoVision a propojuje signál z mikroskopu atomárních sil (AFM) a rastrovacího elektronového mikroskopu (SEM) do výsledného komplexního souboru dat a jeho obrazové vizualizace korelující vybrané morfologické, chemické, mechanické, elektrické a magnetické vlastnosti. Aplikace této metody sahají od přírodních věd po analýzu polovodičů a nanomateriálů. Pro otevření laboratoře byla klíčová spolupráce s brněnskou firmou NenoVision. Ta stojí za vývojem specializovaného AFM modulu, který laboratoř získala v rámci spolupráce na společném projektu TACOM. Modul AFM byl vyvinut právě pro integraci do SEM, kde s pomocí pokročilého elektronického a softwarového řízení lze zkoumaný vzorek zobrazovat oběma přístroji zároveň. SEM mikroskop s vhodnými parametry byl dodán firmou Zeiss. Referenční laboratoř vznikla na FEL v roce 2023 jako součást mezinárodního projektu TACOM podpořeného grantovou agenturou TA ČR. Projekt byl zahájen v březnu loňského roku a účastní se ho celkem pět týmů z České republiky a Koreje. Zatímco korejská strana se soustředí především na vývoj tzv. AirSEM mikroskopu pro Life Sciences (rastrovacího elektronového mikroskopu pro zkoumání biologických vzorků mimo vakuum), česká strana intenzivně pracuje na výzkumu a vývoji korelativní SEM-AFM mikroskopie. Jedním z cílů projektu je posílení spolupráce ve výzkumu a průmyslovém vývoji mezi Českou republikou a Koreou, které má napomoci vývoji, propojení a širšímu komerčnímu uplatnění těchto metod. V rámci projektu TACOM spolupracuje skupina prof. Bohuslava Rezka na katedře fyziky FEL ČVUT na výzkumu a vývoji nových metod korelativní mikroskopie. Referenční laboratoř slouží pro demonstraci a testování měření v režimu CPEM. Mimo tuto metodu se v laboratoři nacházejí i další přístroje pro korelativní měření, zejména multifunkční optický mikroskop, který obsahuje Ramanův spektrometr, fotoluminiscenční spektrometr, mikroskop atomárních sil, kelvinovskou mikroskopii, měření elektrické vodivosti a skenovací mikroskop v blízkém optickém poli. Referenční laboratoř vznikla na FEL v roce 2023 jako součást mezinárodního projektu TACOM podpořeného grantovou agenturou TA ČR. Projekt byl zahájen v březnu loňského roku a účastní se ho celkem pět týmů z České republiky a Koreje. 

Zdroj: 
Technický týdeník