Datum zveřejnění: 
8. 11. 2023
V břevnovském parku Královka začala radnice Prahy 6 realizovat projekt modrozelené infrastruktury, který připravila ve spolupráci s Fakultou stavební ČVUT v Praze. Dešťová voda bude ze zpevněných ploch parku stékat do akumulační nádrže o objemu 110 krychlových metrů, odkud se bude prostřednictvím nadzemního hydrantu využívat pro zálivku zeleně. Informoval o tom radní pro životní prostředí a klima Petr Palacký (Zelení).

"V Praze 6 postupně prověřujeme všechny způsoby, jak zadržovat vodu na vhodných místech, aby neodtékala bez užitku do kanálu. Svažitý terén parku Královka se na zadržování vody hodí," řekl Palacký. Projekt modrozelené infrastruktury vznikl ve spolupráci se stavební fakultou ČVUT. Podzemní retenční nádrž na dešťovou vodu bude mít objem 111 krychlových metrů, voda se z ní bude čerpat prostřednictvím nadzemního hydrantu. Systém čerpání vody je gravitačního charakteru, proto nebude nutné používat žádná elektrická čerpadla. "Zachycenou vodu budeme moci využívat pro závlahu stromů v Břevnově a okolí tak, abychom stromy nemuseli zavlažovat pitnou vodou," vysvětluje radní Palacký.__POUTAK_NA_CLANEK_65734__Královka není jediný projekt v Praze 6 týkající se modrozelené infrastruktury. Z hlediska morfologie terénu je vhodným místem pro zachytávání srážkové vody park Kotlářka. Zde se podařilo naprojektovat retenční jezírko, i z něj bude moci být voda využívána pro závlahy. "Retenční nádrž plánujeme i na Lotyšském náměstí, v rámci rekonstrukce přilehlé ulice, a prověřujeme i další lokality, aktuálně například Dědinu," doplnil radní Palacký. Realizace projektu, včetně lokálních přeložek dešťové kanalizace, vyjde na 6 milionů korun. Téměř celá akce je financována z dotace od hlavního města. Práce na Královce si podle radního nevyžádají zásahy do vzrostlých stromů a potrvají do konce tohoto roku.  

Zdroj: 
Pražský patriot