Datum zveřejnění: 
3. 11. 2023
Vývoj nových léčiv? Náhrada neúčinných antibiotik? Analýza polovodičů? Také tohle zvládne nová laboratoř pro korelativní mikroskopii za miliony korun. Funguje v přízemí jednoho z křídel komplexu ČVUT v Dejvicích. Nejde ale o uzavřené pracoviště, určené výhradně pro tamní vědce a studenty. Využít jej mohou ke své práci badatelé například z dalších vysokých škol. Hlavní město tím získalo nejen v republikovém, ale také evropském porovnání další unikátní vědecké pracoviště.

Pozoruhodné věci dokáže sofistikované vybavení z pracoviště korelativní mikroskopie, které fyzici z Fakulty elektrotechnické ( FEL ČVUT) včera premiérově představili. "Nová laboratoř v hodnotě 20 milionů korun spojuje v jeden celek technologie a přístroje, jejichž konfigurace je u nás ojedinělá," upozornil Radovan Suk z FEL ČVUT. Zároveň novinka reprezentuje jeden z nejdynamičtěji se rozvíjejících vědeckých oborů. "Korelativní mikroskopie představuje nový vědecký přístup kombinující různé mikroskopické techniky zároveň," představil tuto disciplínu Bohuslav Rezek, vedoucí katedry fyziky FEL ČVUT, který zmíněnou laboratoř vede. Nová metoda propojuje signál ze dvou typů mikroskopů, atomárního a elektronového, do výsledného komplexního souboru dat. Vědcům jeho zásluhou na obrazovkách monitorů jejich spojení odtajní chemické, mechanické, elektrické či magnetické vlastnosti zkoumaných vzorků.

Antibiotika v nanosvětě

Ve vědeckém centru se aktuálně již rozebíhají první výzkumné projekty s širokou možností dalšího využití. Například, jak odhalit rezistentní, odolné bakterie a čím nahradit neúčinná antibiotika. "Jde o různorodý úkol, jenž umožňuje prozkoumat a předejít tomu, že se do praxe dostanou neúčinné látky. V současnosti jde o jeden z nejintenzivněji zkoumaných problémů lékařské vědy," popsala svou aktivitu doktorandka Markéta Šlapal Bařinková. Zmíněný elektronový mikroskop jí umožňuje, v porovnání se starší technologií, jednodušeji nalézt jednotlivé bakterie a rozlišit složky vzorku. Mikroskop atomárních sil badatelce usnadňuje práci v nanometrovém měřítku. Zjišťování zdravotního stavu a účinek léčiv za pomoci nanočástic. Tak zní zadání dalšího úkolu řešeného v novém pracovišti. "Pracuji přitom s nanodiamanty a zlatými nanočásticemi pro lepší detekci například biomarkerů, neboli ukazatelů zdravotního stavu. Laboratoř mi umožňuje přesně si ověřit výsledky získané z jiných přístrojů," sdělil Daniel Vítek, student oboru lékařská elektronika a bioinformatika. Mimořádně podařený obrazový výstup z monitorů má pro vědce též další, poněkud prozaičtější výhody. "Fotografie z mikroskopu jsou velmi atraktivní i pro zveřejnění a propagaci," shrnul Vítek.  

Algoritmy pro zdraví

"Jednotlivé vědecké obory již nepředstavují do sebe uzavřená království. Důležitá je spolupráce a tohle je jeden z jejích příkladů," sdělil Bohuslav Rezek. Laboratoř je přístupná pro zájemce z dalších vysokých škol a fakult , například mediky, přírodovědce a další. "Otevřena je pro ty, kdo si potřebují změřit vlastní vzorky a podpořit výsledky svého výzkumu v oblasti přírodních věd či zkoumání elektronických komponent," shrnují fyzici. Studentům pražské ČVUT centrum pomůže na pracovním trhu. "Poptávka je zejména ze strany firem působících v oblastech biomedicíny, nanomateriálů, elektronických součástek, polovodičů nebo baterií," řekl Rezek. Výsledky výzkumů z různých oborů FEL nezůstávají izolovány od běžného života. Snížit čas, úsilí a náklady spojené s vývojem nových léčiv proti zhoubnému bujení umí i umělá inteligence. "Podařilo se nám vyvinout postup, který je s využitím nástrojů umělé inteligence schopen z mikroskopických obrázků vyhodnotit účinek vybraných léčiv na kulturu nádorových buněk," představil výzkumník Jan Kybic, vedoucí skupiny Algoritmy pro biomedicínské zobrazování z FEL. Nové pracoviště potvrdilo výjimečnou pozici Prahy v oblasti tuzemské vědy a výzkumu. V metropoli působí podle posledních dat Českého statistického úřadu (ČSÚ) více než 35 procent všech zaměstnanců výzkumu a vývoje. Výdaje na tuto sféru překračují 47 miliard korun za rok. Fakta Další vědecké centrum slouží na FEL ČVUT Laboratoř pro korelativní mikroskopii. Nové pracoviště, sloužící k výzkumu polovodičů i vývoji nových léčiv na ČVUT, stálo 20 milionů korun. Nejde o konečné nastavení, lze je dále doplňovat. Unikátní technologie. Tato metoda propojuje signál z mikroskopu atomárních sil a rastrovacího elektronového mikroskopu do výsledného komplexního souboru dat. Další přístroje. Laboratoř vlastní moderní vybavení i mimo zmíněnou technologii. Například multifunkční optický mikroskop. 

Zdroj: 
Mladá fronta Dnes