Datum zveřejnění: 
9. 9. 2023
České vysoké učení technické v Praze nabízí unikátní, nový formát osvědčení o absolvovaném kurzu, takzvaný mikrocertifikát. Jako první jej budou moci získat absolventi dvousemestrálního kurzu celoživotního vzdělávání Technická zařízení budov pro energeticky efektivní a zdravé budovy.

Podle odborného garanta a jednoho z přednášejících Karla Kabeleho z fakulty stavební je určen širokému spektru zájemců, například odborníkům na vytápění, vzduchotechniku, klimatizaci, kteří potřebují i znalosti z jiných odvětví. Absolventi obdrží celoevropsky uznávaný mikrocertifikát, tedy osvědčení o absolvování kratšího úseku učení. První přednáška zimního semestru se uskuteční 12. října. 

Zdroj: 
Právo