Datum zveřejnění: 
7. 9. 2023
Městská část Praha 6 udělila v překrásných prostorách tereziánského sálu břevnovského kláštera ocenění Čestný občan a cenu městské části mnoha významným osobnostem. Čestná občanství předala hned tři, všechny ale in memoriam.

Jakub Stárek, starosta městké části Prahy 6 /ODS/ 

Viktoru Felbrovi, což je vlastně univerzitní profesor ČVUT, který byl v roce 1942 v rámci heydrichiády popraven. Předáváme
čestné občanství in memoriam také Pavlu Bobkovi za jeho celoživotní přínos v oblasti kultury a umění.  

.......

Čestné občanství in memoriam rovněž obdržel také historicky první porevoluční starosta městské části Praha 6 Jiří Hermann, ocenění si za něj přišel převzít jeho syn Jiří Hermann mladší, který na svého tatínka při této příležitosti také zavzpomínal. 

Zdroj: 
TV Praha