Datum zveřejnění: 
22. 8. 2023
Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT ve spolupráci s investiční skupinou Thein zahajuje od září CIIRC Executive Academy. Unikátní vzdělávací program pro profesionální rozvoj top manažerů se kromě oblastí, jako je obchod, strategie nebo leadership, zaměří na témata, která jsou v současnosti pro kvalitní manažerská rozhodnutí klíčová: mezi ně patří umělá inteligence, digitální strategie či průmysl 4.0.

Anglický program CIIRC Executive Academy určený zejména pro vedoucí pracovníky a vrcholové manažery z různých průmyslových odvětví se bude konat od 20. září do 29. února 2024 a stále ještě nabírá nové účastníky. Mezi přednášející a garanty programu se zařadil také Tomáš Budník, zakladatel investiční skupiny Thein, který bude osobně školit oblast Top Managementu. "Na kvalitu přednášejících klademe velký důraz, chceme, aby to byli opravdu ti nejlepší na trhu. Vedle Tomáše Budníka se tak budou moci účastníci učit od Karla Dřevínka (Corporate Governance, Skils s.r.o.), Martina Nováka (Corporate Finance, ČEZ a.s.) nebo Adama Sliwky (Strategy, KPMG)," říká akademická garantka programu prof. Zuzana Dvořáková z Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) ČVUT.  

Akademie se podobně jako programy MBA dále soustředí na dovednosti, jako je Leadership, přednáší David Pirner (Grant Thornton ČR s.r.o.), nebo Obchod a marketing, přednáší Hana Kovářová (KB, a.s.) a Michael Pupala (Modrá pyramida, a.s). "Zřízením CIIRC Executive Academy reagujeme na potřeby trhu, kdy kombinujeme již zavedené vzdělávací moduly pro top manažery s oblastmi, které hrají stále větší roli při rozhodování a strategickém směřování firem a na které jsme v CIIRC odborníky. Pochopení toho, jak využít umělou inteligenci, nové obchodní modely nebo 5G sítě, je pro současné manažery konkurenční výhodou a stává se naprostou nezbytností," říká k založení CIIRC Executive Academy prof. Vladimír Mařík, vědecký ředitel CIIRC ČVUT. 

S umělou inteligencí a jejími aplikacemi bude seznamovat manažery přímo profesor Vladimír Mařík, který je nejen vědeckým ředitelem CIIRC ČVUT, ale také autorem řady publikací k tématu a jedním z otců zakladatelů průmyslu 4.0 v ČR. Vedle něj se pak postaví Jan Šedivý, odborník na umělou inteligenci a velké jazykové modely, s tématem strojového učení, nebo Pavel Burget, ředitel Testbedu pro Průmysl 4.0, který bude, jak jinak, školit oblast průmyslu 4.0. "Současný byznys svět klade stále vyšší požadavky na dovednosti a znalosti profesionálů, a to nejen těch na vedoucích pozicích. Program CIIRC Executive Academy spojuje teorii s praktickými zkušenostmi, což účastníkům přináší nejen teoretické znalosti, ale také konkrétní nástroje pro úspěšné a inovativní řízení společností v rychle se měnícím podnikatelském prostředí. Jsem velice rád, že toho mohu být součástí a předat své know-how dál,” komentuje Tomáš Budník. 

Zdroj: 
Pražský patriot