Datum zveřejnění: 
21. 8. 2023
Návrh sirotčince v Kongu vznikl na pátém Projektovém maratonu pořádaném Centrem mezinárodních rozvojových projektů ČVUT.

"Sirotčinec v Kongu"

Soutěžní návrh vzniklý na Projektovém maratonu se opět úspěšně prosadil v prestižní mezinárodní soutěži, tentokrát získal druhé místo v 17. ročníku studentské kategorie Eurasian Prize/Architecture. Je to již druhý úspěch, po prvním místě ve studentské kategorii 43. ročníku prestižní architektonické soutěže World Architecture Award. Návrh sirotčince v Kongu vznikl na pátém Projektovém maratonu pořádaném Centrem mezinárodních rozvojových projektů ČVUT (International Center for World Development / ICWD). Studentský tým Jirka Petrželka, Anita Černá a Tomáš Roletzki vedený doktorem Janem Tilingerem za asistence Petra Čandy spolu se zástupci organizace Naše děti v Kongu vytvořili během víkendu propracovanou studii a technické řešení pro sirotčinec. Na jaře se projekt úspěšně prosadil i ve 43. ročníku prestižní architektonické soutěže World Architecture Award. Návrh si můžete prohlédnout zde: eurasian-prize.com/public-voting/entry/48 Porotkyně mezinárodní soutěže Carole Baijing, slavná nizozemská designérka, se k nynějšímu úspěchu studentského týmu vyjádřila: "Vynikající příklad projektu, který je velmi promyšlený, udržitelný, milující člověka, sociální, vzdělávací, zaměřený na přírodu, který lze realizovat za rozumnou cenu! Výborně!" Hongkongský architekt Rocco Yim doplňuje: "Jednoduché řešení, architektonicky konzervativní, ale pečlivě promyšlené detaily a praktické záležitosti. To si zaslouží uznání." 

V porotě Eurasian Prize/Architecture zasedla i mnoha cenami ověnčená indická architektka Brinda Somaya, která na projektu ocenila propracovaný návrh, adekvátně popsaný pomocí textu, nákresů a detailních renderů. "Konstrukční detaily ukazují jasnost myšlenky a plánu realizace této vize. Projekt také vysílá zprávu o udržitelné architektuře a její potřebě v rozvojových zemí."

Projektové maratony organizuje dvakrát ročně vzdělávací platforma ICWD zaměřená na řešení globálních i lokálních rozvojových problémů s důrazem na jejich technické aspekty. Nejbližší se bude konat 15.–17. 9. 2023 a bude volně navazovat na letní školu Rozvojové září (11.–15. 9.), která je zaměřená na zahraniční rozvojové projekty. Studenti a zainteresovaná veřejnost tak mohou spojit účast na obou akcích a po letní škole si nabyté dovednosti vyzkoušet i v praxi na Projektovém maratonu. Projektové maratony jsou kreativně-technické hackathony, které se zaměřují na tvorbu návrhu technických řešení pro rozvojové oblasti světa. Na Projektovém maratonu byly vytvořeny projekty pro organizace: Praga Haiti, Czech Hospital v Pákistánu, Namasté Nepál, Naše děti v Kongu a Humanitas Afrika v Ghaně. Účastníci projektových maratonů získávají cennou zkušenost při tvorbě projektu do klimaticky a kulturně odlišných podmínek a zapojená organizace získává hotový projekt. Příští Projektový maraton v půli září bude zaměřen na hledání vhodného řešení zajišťujícího tepelný komfort i v zimním období pro základní školu v Dharamsale (Severní Indie). Do přípravy řešení se může zapojit každý, koho rozvojové projekty zajímají a chtěl by si tvorbu projektu v praxi vyzkoušet pod odborným vedením. Přihlásit se účastníci mohou zde icwd.cvut .cz/projektovy-maraton/ a zájemci mohou účast spojit s předcházejícím Rozvojovým zářím. Projektovému maratonu předchází Rozvojové září 2023 (11.–15. září 2023), což je již čtvrtý ročník týdenní letní školy, která bude naplněna přednáškami, workshopy i praktickými ukázkami úspěšných rozvojových či humanitárních projektů. Zúčastnit se může kdokoliv ze studentů nebo široké veřejnosti a účastníci se mohou přihlásit na icwd.cvut .cz/rozvojove-zari-2023/ 

Centrum pro mezinárodní rozvojové projekty ČVUT (International Center for World Development, ICWD ČVUT) je multidisciplinární platforma pro podporu vzdělání a mezioborové spolupráce v oblasti mezinárodních rozvojových projektů. Hlavním cílem centra je zkvalitnění mezinárodních rozvojových projektů vykonávaných českými organizacemi v zahraničí a propojení spolupráce odborníků z různých oborů. Centrum nabízí příležitosti pro vzdělávání studentů i odborné veřejnosti v oblasti problematiky rozvojové spolupráce i netradičních technologií a s tím související rozšíření možností jejich uplatnění. Vytváří základní povědomí o práci v kontextu jiných kultur a prostředí a o problematice rozvojových a humanitárních projektů. Centrum umožňuje poradenství v oblasti realizace mezinárodních rozvojových projektů a zprostředkování spolupráce mezi odborníky, vyučujícími a studenty různých oborů. Centrum iniciuje spolupráci s dalšími programy rozvojových studií mezi univerzitami a vytváří další aktivity, které povedou k rozšíření povědomí o rozvojových aktivitách. Cílem je podpora mezioborové spolupráce za účelem zvýšení kvality projektů. V dlouhodobém časovém horizontu centrum směřuje k vytvoření studijního programu zaměřeného na technické aspekty rozvojových projektů (rozvojové inženýrství). Aktuálně se centrum podílí na realizaci projektu střední školy v zambijském Kashitu: www.kashituschool.org 

Zdroj: 
stavbaweb.cz