Datum zveřejnění: 
3. 7. 2023
Fakulta architektury ČVUT v Praze každoročně pořádá kurs City development, který se zabývá současným rozvojem měst z hlediska stěžejních účastníků procesu přípravy a realizace projektů.

Kpořádání kursu školu vede trvalý zájem o podrobnější vzdělávání v interdisciplinárním oboru, který spojuje síly architektů, urbanistů, zástupců veřejné správy, ekonomů, specialistů na realitní trh či právníků. Společenské povědomí o procesech plánování a hledání dohod v území je spojeno s mnoha mýty. Práce developera je nezřídka téměř démonizována, veřejný sektor bývá kárán za dlouhé lhůty projednávání. Kurs City development tak dostal do vínku i snahu přesvědčit, že nejlepší metodou na odstranění některých předsudků a mýtů je poznání a porozumění vkladu všech rozhodujících profesí, které se spolupodílejí na plánování rozvojových koncepcí města. 

Kurs je určen nejen studentům fakulty architektury a příbuzných oborů, ale především zájemcům z řad odborné veřejnosti, specializovaným pracovníkům měst a obcí či juniorním projektovým manažerům soukromých společností. Zvláštní pozornost je věnována metodám vyjednávání mezi veřejným a soukromým sektorem. Kurs kromě série přednášek nabízí i workshop. Jeho účastníci v něm pracují ve skupinách na případové studii a ověřují získané dovednosti. Při práci v kombinovaných týmech mohou posluchači konfrontovat svoje znalosti z různých oborů a rolí v procesu projektové přípravy a realizace projektu. Každý tým sestavuje zadání projektu a provede jeho ekonomické posouzení. Práce je průběžně konzultována lektory z pohledu územně plánovacího, urbanistického, trhu nemovitostí a ekonomických parametrů. Finální návrh je veřejně prezentován s odbornou kritikou lektorů a hostů - expertů.  

Další ročník kursu City development se letos uskuteční ve dnech 5.-7. 10. a 19. -20.10. 2023 na Fakultě architektury ČVUT v Praze. Více informací lze na vyžádání obdržet na: citydevelopment@email.cz. Kurs City development se může uskutečnit díky podpoře Českého vysokého učení technického v Praze. 

Zdroj: 
Moderní obec