Datum zveřejnění: 
29. 6. 2023
Severoatlantická aliance rozjede v České republice technologický akcelerátor pro podporu startupů a univerzitních spinoff ů. Vyplývá to z informací E15. NATO chce tímto způsobem zapojit mladý soukromý sektor a akademiky do obranných inovací a připravit se tak na vojenskou budoucnost závislou právě na technologiích. Česko se zároveň přidá ke startupovému fondu NATO, jenž v následujících letech rozdělí miliardu eur.

NATO v současné době spouští pilotní provoz akcelerátoru se zkratkou DIANA. Je zaměřen na podporu startupů z oblastí takzvaného dvojího užití, které zároveň spadají mezi nastupující a přelomové technologie. Jde mimo jiné o umělou inteligenci, kvantové počítače, vesmírné technologie nebo o energetiku. DIANA má letos přijmout třicet startupů, každému poskytnout sto tisíc eur ve formě grantu s možností získat dalších tři sta tisíc eur. Akcelerátor se bude v dalších fázích rozšiřovat. České ministerstvo obrany uspělo se společným projektem s agenturou CzechInvest a ČVUT. Podle rezortu obrany stojí za úspěchem Česka také inovační potenciál Prahy a vhodná geografická poloha.

Český projekt se finalizuje a mimo jiné se vybírá sídlo akcelerátoru. "Jako jedna z možných budoucích variant se jeví umístění v objektu Strahovského stadionu v Praze, který řeší počátek řízení stavebního povolení, aby se dala spustit renovace a proměna v technologický hub," řekla E15 Veronika Kramaříková z ČVUT, jež má projekt s NATO na starost. Nejrychlejší a dočasnou variantou by mohly být prostory inkubátoru InQbay ČVUT v pražské Opletalově ulici. Startupy by tam měly k dispozici zázemí na ploše 430 metrů čtverečních. Na Strahově by pak mohly být laboratoře nebo testovací koridory. "Řádově se bavíme o stovkách až tisíci metrech čtverečních," doplnila Veronika Kramaříková.

Akcelerátor by měl provozovat CzechInvest, který má s podobnými aktivitami zkušenosti, například skrze akcelerátor Evropské vesmírné agentury (ESA BIC). "Rozpočet a financování jsou stále předmětem vyjednávání s ministerstvem obrany a dalšími partnery," popsal mluvčí CzechInvestu David Hořínek. NATO jako doplněk akcelerátoru DIANA spouští inovační fond (NIF) disponující miliardou eur na patnáct let. Prostředky poskytnou členské země aliance. Šedesát procent rozpočtu je placeno rovnocenně všemi státy a zbývajících čtyřicet procent je přepočteno dle HDP jednotlivých zemí. Česká vláda schválila, že se do NIF zapojí. "Přispívat do fondu budeme maximálně částkou 33,95 milionu eur. Konečná suma bude záviset na přistoupení dalších členských států NATO," přiblížil Ondřej Vodička, vedoucí oddělení technologické spolupráce ministerstva obrany. Nové technologie podle něj radikálně mění způsob válčení a je tedy důležité, aby se na ně aliance zaměřila i skrze startupy. Startupová podpora z NIF má probíhat formou přímých a nepřímých investic. Severoatlantická aliance tedy chce prostředky dávat jak konkrétním startupům, tak do soukromých fondů. Ty budou muset splnit řadu podmínek, například se zaměřovat na přelomové a nastupující technologie, projít due diligence nebo investovat ve státech NATO. "Prostředky z NIF budou rozdělovány profesionálním investičním týmem. Ministerstvo obrany bude zastoupeno ve výborech fondu a společně se spojenci bude určovat jeho strategické směřování a dohlížet na plnění cílů," dodal Vodička. 33,95 milionu eur přispěje česká vláda do inovačního fondu, který bude doplňkem akcelerátoru DIANA zaměřeného na podporu startupů.  

Zdroj: 
E15