Datum zveřejnění: 
24. 5. 2023
Pozůstatky původních plánů z roku 1932 nalezlo Národní technické muzeum, vilu Adolf Loos původně navrhnul pro Evu Müllerovou, dceru Františka a Milady Müllerových. Jednalo se o jeho poslední architektonický návrh, který ale nakonec nebyl zrealizován. Nyní by chtělo Národní technické muzeum dům postavit na Letné, kde by se měl stát součástí stálé expozice. Vila však nebude obytná, půjde pouze o maketu. Prohlédnout si ji můžete už teď online.

"Jedná se o dřevostavbu ve formě raumplanu, která ctí původní návrh i ve svém materiálovém pojetí, ale pro realizaci bylo nezbytné udělat pár úprav. Exteriér objektu je věrnou replikou původního návrhu dle dochovaných podkladů, interiér je oproti tomu pouze objemovou abstrakcí Loosova raumplanu a bude sloužit pro výstavní účely," uvádí Ústav památkové péče na Fakultě architektury ČVUT. Na realizaci stavby se podílejí studenti Fakulty architektury pražského ČVUT. Autoři Eliška Šmardová, Dominika Blahová, Tomáš Beneš a Martin Hanuš v rámci své semestrální práce Loosovu studii přepracovali na konkrétní realizační projekt, ve kterém se zabývali hlavně návrhy interiérů. V těch se studenti snažili co nejvíce přiblížit Loosově práci a plány tak vypracovávali na základě podrobného studia dobových materiálů. "Vypracování interiérů probíhalo na základě studia dochovaných Loosových popisů, půdorysných plánů, odborných článků a literatury. Mezi řešené prostory patří obývací pokoj, jídelna, kuchyně, pracovna, ložnice s dětským pokojem a koupelna. Nejcennějším zdrojem byly dochované Rozhovory s Loosem na posteli, které jsou přepisem autorových slov o interiéru domu," uvedl k projektu Ústav památkové péče na Fakultě architektury ČVUT. 

Zdroj: 
ČRo Wave