Datum zveřejnění: 
23. 5. 2023
Fakulta dopravní ČVUT v Praze v letošním roce slaví 30 let od svého založení, a u této příležitosti pořádá ve dnech 25. a 26. května v Národní technické knihovně dvě významné akce: 21. ročník Evropského dopravního kongresu (ETC) společně s 9. ročníkem mezinárodního sympozia Smart Cities Symposium Prague (SCSP).

Letošní ročník je zaměřen na otázky spojené s udržitelnou mobilitou a aktuální energetickou krizí. Sympozium si dlouhodobě klade za cíl být především multidisciplinární platformou nejen pro sdílení nových technologií, ale především zkušeností s jejich praktickým využitím v každodenním životě. Mezinárodní přesah symposia pak deklaruje program, ale především hlavní přednášející, kterými letos budou místopředseda CCAM pan Christian Scharnhorst, profesor Lech Suwala z TU Berlin, Felix Metzger ze společnosti BVG a Porie Saikia-Eapen z MTA NY. 

Sympozium je podporováno řadou předních mezinárodních firem, mezi které patří: VDT Technology, ČD Informační systémy, SUDOP Group, ČD Cargo, Hewlett-Packard Enterprise, Česká pošta, CONTINENTAL, Smart Plan, Sdružení pro dopravní telematiku, Správa železnic a Řízení letového provozu.  

Za odbornou náplň sympozia odpovídá vědecký výbor složený z předních odborníků z řad Fakulty dopravní ČVUT v Praze, jmenovitě děkan fakulty profesor Ondřej Přibyl, profesor Miroslav Svítek a docent Tomáš Horák. V rámci sympozia budou prezentovány i výstupy z mezinárodního studentského workshopu Smart Cities ve spolupráci s partnerskou univerzitou UTEP a Fakultou dopravní ČVUT v Praze. 

Zdroj: 
Pražský patriot