Datum zveřejnění: 
15. 5. 2023
Akademický senát Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze zvolil profesora Petra Pátu děkanem pro následující čtyřleté funkční období. Jako stávající hlava fakulty neměl ve volbě žádného protikandidáta.

Páta vystudoval Matematickofyzikální fakultu UK v Praze. Na Fakultě elektrotechnické ČVUT působí od roku 1996, nyní ve funkci děkana. Předtím byl vedoucím katedry radioelektroniky FEL ČVUT. V oblasti výzkumu se zabývá obrazovou fotonikou, kompresí vědeckých obrazových dat, akustickooptickými a optickými systémy s prostorově variantní PSF nebo hyperspektrálním zobrazováním.

Zdroj: 
Euro