Datum zveřejnění: 
14. 5. 2023
Fakulta architektury ČVUT každoročně pořádá kurz City development, který se zabývá tématem současného rozvoje města z hlediska stěžejních účastníků procesu přípravy a realizace projektů. K pořádání kurzu školu vede trvalý zájem o podrobnější vzdělávání v interdisciplinárním oboru, který spojuje síly architektů, urbanistů, zástupců veřejné správy, ekonomů, specialistů na realitní trh či právníků.

Společenské povědomí o procesech plánování a hledání dohod v území je spojeno s mnoha mýty. Práce developera je nezřídka téměř démonizována, veřejný sektor bývá kárán za dlouhé lhůty projednávání. Kurz City development je tak pořádán s přesvědčením, že nejlepší metodou na odstranění některých předsudků a mýtů je poznání a porozumění vkladu všech rozhodujících profesí, které se spolupodílejí na plánování rozvojových koncepcí města.  

Kurz je určen nejen studentům fakulty architektury a příbuzných oborů, ale především zájemcům z řad oborné veřejnosti, pracovníkům odborných pracovišť měst a obcí či juniorním projektovým manažerům soukromých společností. Zvláštní pozornost je věnována metodám vyjednávání mezi veřejným a soukromým sektorem. Kurz nabízí sérii přednášek a workshop. V něm posluchači pracují ve skupinách na případové studii a ověřují získané dovednosti. Při práci v kombinovaných týmech mohou posluchači konfrontovat svoje znalosti z různých oborů a rolí v procesu projektové přípravy a realizace projektu. Každý tým sestavuje zadání projektu a provede jeho ekonomické posouzení. Práce je průběžně konzultována lektory z pohledu územně plánovacího, urbanistického, trhu nemovitostí a ekonomických parametrů. Finální návrh je veřejně prezentován s odbornou kritikou lektorů a hostů – expertů.