Datum zveřejnění: 
23. 3. 2023
Ochutnávku dat z největší observatoře zaměřené na studium kosmického záření extrémních energií – Observatoře Pierra Augera – pořádá Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská Českého vysokého učení technického v Praze a Fyzikální ústav Akademie věd ČR. Akce se uskuteční v rámci International Masterclasses Hands on Particle Physics 2023 v pátek 24. března.

"V letošním roce jsme se rozhodli v rámci Masterclasses podpořit nové téma týkající se Observatoře Pierra Augera. Tento astročásticový experiment spojuje odborníky z několika oborů od částicových fyziků přes astronomy až po optiky," uvedl organizátor programu docent Jaroslav Bielčík z Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT. "Studenti budou v rámci akce zkoumat data pocházející z měření vzácných atmosférických spršek sekundárního kosmického záření. To způsobují částice přilétající z vesmíru, jejichž energie jsou tak velké, že jich dosud nedosáhl žádný urychlovač na zemi,” vysvětluje Alena Bakalová, která působí jako doktorandka v obou organizátorských institucích.

Observatoř Pierra Augera je umístěna v argentinské pampě a působí na ní vědci ze 17 zemí celého světa. Experti z Fyzikálního ústavu AV ČR se podílejí na výzkumu observatoře od jejího počátku. "Je to obdivuhodný projekt," popisuje další organizátor akce doktor Petr Trávníček z Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR, "jen rozloha pole povrchových detektorů je větší než čtvrtina Středočeského kraje.” Dopoledne studenti absolvují populárně-naučné přednášky českých vědců pracujících na observatoři; odpoledne si účastníci budou sami zpracovávat data a zodpovídat na otázku, odkud z vesmíru k nám nejenergetičtější částice přilétají. Vrcholem akce se pak stane videokonference s observatoří v Argentině a zúčastněnými univerzitami a institucemi v Evropě. 

Zdroj: 
Pražský patriot