Datum zveřejnění: 
22. 3. 2023
Podle žebříčku nejlepších institucí v oblasti informatiky (Computer Science) patří počítačoví vědci z Fakulty elektrotechnické ČVUT a Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT ve vybraných oborech mezi evropskou špičku. V oblasti počítačového vidění (Computer Vision) se v hodnocení vědeckých výsledků řadí výzkumníci z FEL ČVUT a CIIRC v období 2018 až 2023 mezi pět nejlepších evropských pracovišť.

Excelentních výsledků počítačoví vědci z uvedených dvou součástí ČVUT dosahují rovněž v oblasti robotiky, kde se v žebříčku nacházejí na sedmém místě v Evropě. V konkurenci nejlepších evropských univerzit se rovněž prosazují v oblasti Economics & Computation, kde jsou na 16. místě a v umělé inteligenci na 42. místě. CSRankings je žebříček nejlepších institucí v oblasti počítačových věd na celém světě založený na hodnocení počtu publikací ve špičkových vědeckých konferencích daného oboru.

Postavení ČVUT v žebříčku CSRanking v období 2018 – 2023 (Evropa) Počítačové vidění #5 Robotika #7 Economics & Computation # 16 Umělá inteligence # 42 Na základě mezinárodně uznávaného srovnání jsou FEL ČVUT a CIIRC ČVUT v oblasti informatiky a robotiky dlouhodobě nejlepšími pracovišti v České republice, žádná jiná vědecká instituce z České republiky nedosáhla v CSRankings hodnocení v první desítce.

Prof. Matas je nejlépe hodnoceným informatikem z České republiky

Podle mezinárodního žebříčku Research.com, který vyhodnocuje úspěšnost informatiků na základě jejich H-indexu, citací a počtu dokumentů shromážděných do 21. prosince 2022, je obdobně jako v minulém roce nejlépe hodnoceným českým informatikem prof. Jiří Matas z katedry kybernetiky Fakulty elektrotechnické ČVUT. Úspěch ČVUT podtrhuje fakt, že má mezi prvními čtyřmi vědci českého pořadí hned tři zástupce – dr. Josef Šivic (CIIRC ČVUT) je druhý a doc. Tomáš Pajdla (CIIRC ČVUT a FEL ČVUT) čtvrtý. Do první desítky českého žebříčku se dále řadí dr. Tomáš Mikolov (CIIRC ČVUT) na sedmém a dr. Torsten Sattler (CIIRC ČVUT a FEL ČVUT) na desátém místě. Prof. Ondřej Chum (FEL ČVUT) a dr. Josef Urban (CIIRC ČVUT) pak figurují v druhé desítce na čtrnáctém, respektive sedmnáctém místě.

Samostatná Fakulta elektrotechnická ČVUT vznikla v roce 1950. V dnešní době se skládá ze 17 kateder umístěných ve dvou budovách: v rámci hlavního kampusu ČVUT v Dejvicích a v naší historické budově na Karlově náměstí. Fakulta elektrotechnická poskytuje prvotřídní vzdělání v oblasti elektrotechniky a informatiky, elektroniky, telekomunikací, automatického řízení, kybernetiky a počítačového inženýrství. Fakulta se dlouhodobě řadí mezi prvních pět výzkumných institucí v České republice. Produkuje přibližně 30% výzkumných výsledků celého ČVUT a má navázanou rozsáhlou vědeckou spolupráci se špičkovými světovými univerzitami i výzkumnými ústavy. Od roku 1950 Fakulta elektrotechnická vydala cca 30 000 diplomů, které byly vždy vysoce hodnoceny jako doklad prvotřídního vzdělání. 

Zdroj: 
www.feedit.cz