Datum zveřejnění: 
20. 3. 2023
Kariéru v oboru počítačových technologií odstartoval jedenatřicetiletý Filip Naiser už na gymnáziu. Student z Litomyšle tehdy navrhl přístroj, jenž umožňoval ochrnutým lidem ovládat počítač pomocí okohybných svalů. A hned začal sbírat významná ocenění. Posuďte. V roce 2010 zvítězil v konkurenci šesti set účastníků ze sedmdesáti zemí světa v prestižní soutěži I-Sweep v americkém Houstonu a o rok později získal v téže zemi druhé místo v neméně významné soutěži pro mladé vědce Intel ISEF. Byl také oceněn titulem Česká hlavička a věhlasný Massachusettský technologický institut po něm pojmenoval planetu s názvem 28276 Filipnaiser.

ZÁZRAČNÉ SENZORY

Tyto úspěchy otevřely mladému vědci dveře do Centra strojového vnímání, kde působil současně se studiem na Českém vysokém učení technickém v Praze. Na ČVUT se nyní v doktorském programu věnuje tématu "Vizuální sledování, odhad pohybu a segmentace". Právě tuto oblast zájmu převedl také do podnikání – je spoluzakladatelem a technickým vedoucím pražské společnosti s ručením omezeným firmy iC Systems ai. Firma nabízí služby všem, kteří se zajímají o své zákazníky či návštěvníky – a vyhodnocuje pohyb lidí po prodejnách či budovách. Stačí k tomu malé, chytré senzory snímající dění kolem. "Senzor za pomoci umělé inteligence rozpozná a detekuje objekty nebo osoby, vyhodnocuje jejich pohyb i počet. Umělá inteligence zastoupená tzv. neuronovou sítí zde nahrazuje funkci lidského oka a funguje na principu strojového učení. Systém učíme všímat si toho, co v dané chvíli potřebné sledovat," popisuje řešení Filip Naiser. Společnost IC Systems.ai dodává snímače jak do obchodních středisek, tak do kancelářských budov a průmyslových objektů. Strach z "velkého bratra" v tomto případě není na místě, systém neregistruje jednotlivé tváře, ale základní demografické znaky – například zda se jedná o muže, ženy nebo zvířata. Odhaduje také věk.

VYUŽITÍ V PRAXI

V oblasti maloobchodu jsou chytré senzory kromě rozpoznávání demografické struktury schopny získávat v reálném čase údaje o návštěvnosti. "Uživateli našich služeb odpovídáme na otázku, kde jsou jeho slabá místa, kam má co nejúčinněji umístit reklamu, u kterého zboží se nakupující zdrží déle," říká Filip Naiser. Mezi zákazníky společnosti patří obchodní centra ve čtvrtích Bohnice a Letňany v Praze, velká kancelářská budova v Bukurešti i síť prodejen s potravou pro zvířata v tuzemsku. Možností využití chytrých senzorů přibývá i nad rámec marketingových účelů. Chytré počítání lidí zabraňuje shlukování osob a umožňuje lépe plánovat obsazení místností. Zjišťuje, kde se tvoří fronty, a umí je redukovat. Zlepšuje průchodnost prostor a umožňuje organizovat směny zaměstnancům v závislosti na počtu návštěvníků. V případě malé obsazenosti šetří náklady na klimatizaci a vytápění. Stejně tak pomáhá fázovat úklid v závislosti na obsazenosti místností nebo toalet. Takové senzory se uplatňují i v hromadné dopravě. Hravě zjistí, ve kterých částech trasy dochází k přeplnění autobusů či tramvají, čímž systém pomáhá při optimalizaci dopravy

KONKURENČNÍ VÝHODA

Dosavadní náklady na vývoj produktu podnikatel odhaduje na několik desetimilionů korun. Vloni se firma přiblížila ke hranici jednoho tisíce instalací a letos chce toto číslo zdvojnásobit. Bude k tomu ovšem potřebovat kapitál. "Máme za sebou několik kol hovorů s kapitálovými fondy a výhledy jsou slibné," říká Filip Naiser. A co by vzkázal lidem, kteří chtějí prosadit vlastní nápad v byznysu? "Je důležité najít jedinečné řešení – výrobek či službu – a zajistit si tak konkurenční výhodu. Pak mít kolem sebe dobré spolupracovníky a v neposlední řadě schopného obchodníka, který umí produkt prodat a zajistit tak návrat investice." 

Zdroj: 
Pražský deník (+další regionální deníky)