Datum zveřejnění: 
20. 3. 2023
ChatGPT vyvolalo hysterii, říká Sara Polak.

- Momentálně vedete CCHAOS Research Lab, mohla byste projekt představit?

Na ČVUT máme výzkumnou skupinu, která hledá odpověď na otázku, proč se lidé chovají, jak se chovají. Chystáme v rámci projektu VR simulaci míst z historie a také AI hru, kde nám bude pomáhat umělá inteligence ChatGPT. Jejím úkolem bude vést dialogy za virtuální obyvatele, na které budou skuteční lidé reagovat a my jako výzkumná skupina pak následně vyhodnotíme jejich reakce.

- Chat GPT je v posledních týdnech často probíraný pojem. Jak moc přelomový je tento model strojového učení podle vás?

Je přelomový v tom, jak rychle a přesně dokáže vygenerovat obsah, který plní nějaké lidské zadání a funguje bez nutnosti velkých editorských zásahu jako člověk. Je ale důležité si uvědomit, že jazykové modely se tu neobjevily přes noc. Vědec Tomáš Mikolov na nich pracoval už před více než deseti lety, a jeho úspěch v rámci rozhození neuronových sítí pro jazyk byl ten obrovský vědecký přelom. ChatGPT nebo GPT-4, který teď vyvolal lehkou online hysterii v principu totéž.

- V čem spočívá hlavní přínos tohoto strojového učení?

Podle mě tento model pomáhá třídit informace a data, která už existují, což je obrovská přidaná hodnota pro vzdělávání či pochopení komplikovaných struktur kolem nás, jako je například státní správa. Díky tomu může v budoucnu urychlit byrokratické či opakující se procesy. Zkrátka může člověku ušetřit čas a ušetřit ho nudné stereotypní činnosti.

- Jak tato umělá inteligence proměňuje marketing?

Například může předpřipravit copywriterům příspěvky na sociální sítě, které si pak markeťák doladí podle svého. Také pomáhá z databáze internetu získávat informace. Může naplánovat marketingovou kampaň či pomáhat s průzkumy veřejného mínění a tvorbou dotazníků.

- Myslíte si, že může AI v tuto chvíli nahradit určité marketingové pozice?

Nějaká činnost nebude potřeba, ale vzniknou jiné. Podle mě není potřeba mít obavy, spíš musíme počítat s tím, že i markeťáci se budou muset naučit ovládat nové nástroje, díky nimž se budou moci soustředit například na celkový dohled nad kampaní, ale už nebude potřeba vypotit za noc patnáct příspěvků na sociální sítě, protože se tento obor bude stejně jako další segmenty trhu automatizovat. AI ve výsledku pomůže k lepšímu výsledku lidské práce. Je ale jasné, že lidi strojové učení nahradí.

- S vývojem strojového učení se zlepšují i technologie pro jeho fungování. Jaké novinky v tomto ohledu můžeme očekávat?

Předpokládám, že se díky AI budou stále více kombinovat různé typy generovaného mediálního obsahu. Strojové učení dokáže vygenerovat zvuk, obraz i text a může je mezi sebou různě kombinovat. To znamená, že při správném zadání mohou vznikat rovnou videa, čímž v oblasti reklamy a marketingu ušetří AI společnostem spoustu produkčních nákladů a času. To neznamená, že zaniknou produkční firmy nebo filmový průmysl, jen se jejich know-how posune jinam.

- Kde vidíte rizika umělé inteligence?

Riziko je samozřejmě zneužití AI. Ale to se týká všech nástrojů, s nimiž člověk pracuje. Takže bych ani z hlediska legislativy a etických problémů neměla strach, že dojde k nějakému negativnímu přelomu.  

Zdroj: 
Marketing Media