Datum zveřejnění: 
17. 3. 2023
Navrhnout podle zadání model konstrukce, postavit ho a potom ho při finále soutěže zatěžovat až k jeho zhroucení. Soutěž Hala roku 2023, již pořádá Fakulta stavební ČVUT v Praze pod záštitou děkana fakulty prof. Jiřího Máci a ČKAIT a pod odbornou garancí Katedry konstrukcí pozemních staveb, pomáhá studentům pochopit, jak působí zatížení na konstrukci a jaké mohou být její slabiny. Zároveň dává studentům možnost upozornit na svoje schopnosti a talent a získat kontakty pro budoucí profesní kariéru.

Soutěže Hala roku 2023 se studenti mohou účastnit hned ve třech kategoriích – pro středoškoláky je Hala roku Junior, vysokoškoláci zápolí v Hale roku Akademik a letošní novinkou je Hala roku Advanced, která je určena studentům doktorského studia. Dvou až tříčlenné týmy se mohou registrovat do 31. března, finále soutěží se bude na Fakultě stavební ČVUT v Praze konat dle jednotlivých kategorií v termínech 18., 19. a 21. dubna 2023. Soutěž podporují významné firmy ze stavební oblasti a pro vítěze jsou připraveny atraktivní ceny.

Modely připravené předem doma i v den soutěže na fakultě

Soutěže Hala roku Junior a Hala roku Akademik mají za sebou již řadu úspěšných ročníků. Po covidové pauze a loňském ročníku proběhlém v národním pojetí se letos Hala roku Akademik koná opět v mezinárodním standardu. V Hale roku Junior, jež se loni konala pouze v kategorii A, se středoškoláci letos mohou již těšit na kategorie obě – kategorii A, v níž studenti soutěží s modely připravenými doma, a kategorii B, ve které zatěžují modely postavené v den soutěže přímo na fakultě. V prostorách fakulty budou svoje modely stavět i studenti doktorského studia soutěžící v kategorii Hala roku Advanced. Modely budou připravovat přes noc. 

Zdroj: 
stavebnictvi3000.cz