Datum zveřejnění: 
16. 3. 2023
Kvantová informatika je nový magisterský studijní program, který od akademického roku 2024/25 nabídne studentům ČVUT v Praze. Společně jej zajišťují Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská (FJFI), Fakulta informačních technologií (FIT), Fakulta elektrotechnická (FEL) a Fakulta strojní (FS).

Jedná se o celoškolský magisterský program, cílený na nejmodernější trendy v informatice. Pro zajištění výuky budou také vybudovány Laboratoře kvantové komunikace a kryptografie a Laboratoř kvantového počítání. Výuka bude probíhat jak česky, tak i anglicky. "Kvantová informatika je jednou z komerčně nejvíce poptávaných kvantových technologií, do které se po celém světě investují obrovské prostředky. Přitom odborníků je stále velmi málo a prakticky každý, kdo má o kvantové informatice alespoň minimální ponětí, má pracovní nabídky zaručené," vysvětluje prof. Igor Jex z Katedry fyziky FJFI. Ten stojí za vznikem nového programu jako jeden z předních světových odborníků v oblasti kvantových technologií.  

Zdroj: 
21.století