Datum zveřejnění: 
14. 3. 2023
Alzheimerovou chorobou trpí stále více lidí, v Česku je to podle lékařů až 160 tisíc. Většina o ní ani nemusí vědět. První příznaky, jako například poruchy paměti, se objevují až po několika letech. I to je tématem právě začínajícího festivalu Týden mozku. Odhalit chorobu v raném stadiu bývá velmi těžké. Pomoci by ale mohla nová metoda, na které se podíleli zahraniční odborníci spolu s kolegy z ČVUT a nemocnice v pražském Motole.

Na Neurologickou kliniku Fakultní nemocnice v Motole přicházejí nejčastěji pacienti s poruchami paměti nebo pozornosti. Podle lékařky Zuzany Nedelské musí podstoupit řadu vyšetření. "Tady máme zrovna neurologickou laboratoř, kde dochází k podrobnému vyšetření paměti a myšlení, pak je odesíláme na magnetickou rezonanci, případně odebrání mozkomíšního moku," popisuje lékařka. Magnetická rezonance dokáže v současnosti odhalit Alzheimerovu chorobu až v poměrně pokročilém stadiu, kdy už dochází k odumření nervových buněk v mozku. "Na snímcích u tohoto pacienta vidíme zmenšení, atrofii hypokampu, tady, to je struktura důležitá pro paměť, tento člověk ale už trpěl demencí," ukazuje mi Zuzana Nedelská. Nemoc se vyvíjí plíživě, několik let bez zjevných příznaků. Nová metoda, která je také založena na snímcích z magnetické rezonance, dokáže ale odhalit změny na mozku velmi brzy. "Pomocí této speciální výpočetní techniky lze změřit takzvané cholinergní dráhy, které bývají porušené na začátku Alzheimerovy nemoci, potažmo dalších podobných nemocí, jako je demence s Lewyho tělísky," dodává lékařka. I s narušenými dráhami pak ale pacienti podle ní nepociťují téměř žádné příznaky.

Nová metoda

Novou metodu vyvinul Milan Němý z Institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze se zahraničními kolegy. Porovnávali specifické mozkové dráhy mezi zdravými lidmi, těmi, kteří pociťovali problémy s pamětí, a pacienty s Alzheimerovou chorobou. Pomocí speciálního zpracování se pak na snímku objeví barevně odlišené mozkové dráhy podle míry porušení. "Můžeme si to i takto vizualizovat, přesně se můžeme podívat, kde jsou nenarušené, středně narušené, nebo silně narušené. Pokud se objeví červená barva, je dráha nenarušená a čím je světlejší, tak jsou segmenty narušenější," vysvětluje Němý. Velkou výhodou metody je fakt, že je neinvazivní a že vyšetření na magnetické rezonanci je celkem běžné. K uvedení do praxe je před odborníky ale ještě dlouhá cesta. V dalším kroku budou zkoumat jednotlivé pacienty v čase. "Budeme sledovat, jak se v čase zhoršují jejich paměťové schopnosti a schopnost postarat se o sebe v každodenním životě, a pak to budeme dávat do spojitosti s tím, jak se vyvíjí index tady těch drah. Na základě toho pak budeme schopni stanovit, kde je míra poškození, která je už podstatná," dodává vědec. Vyvíjet také budou speciální software, který by v nemocnicích snímky z magnetické rezonance zpracoval.

Včasná diagnostika Alzheimerovy choroby nebo jiné formy demence je důležitá jak pro pacienta a rodinu, tak i pro průběh léčby. "Člověk a příbuzní chtějí vědět, na čem si stojí, dokáží se na to připravit, my s nimi komunikujeme, jak ta nemoc bude probíhat, a můžeme včas nasadit léky," upozorňuje lékařka Zuzana Nedělská. V současnosti dokáží léky nemoc přibrzdit nebo pozastavit, ale nedokáží ji vyléčit. Včasná diagnostika ale bude podle Zuzany Nědělské důležitá také kvůli nové biologické léčbě, kterou už schválili ve Spojených státech Amerických. "Věříme, že bude časem dostupný i u nás. Je potřeba diagnostický proces zacílit do včasných stadií, kdy je pak léčba efektivnější a účinnější," uzavírá. Podle odhadů lékařů trpí v Česku 160 tisíc lidí nějakou formou demence, z nichž nejčastější je právě Alzheimerova choroba. Číslo se ale bude zvyšovat tím, jak populace stárne. 

Zdroj: 
irozhlas.cz