Datum zveřejnění: 
13. 3. 2023
Univerzitní základní škola Lvíčata, jejímž zřizovatelem je ČVUT Praha, má novou IT učebnu pro žáky 4. a 5. třídy. Je vybavena novými notebooky a jednou interaktivní tabulí, přičemž na jejich pořízení přispěla škole Nadace ČEZ částkou 500 tisíc korun v rámci grantu Podpora regionů.

Za tuto sumu škola pořídila třináct notebooků a tři interaktivní tabule včetně projektoru. "Dosud žáci s učiteli docházeli do počítačové učebny na Fakultu informačních technologií ČVUT, což jsme velmi kvitovali. Chtěli jsme mít ovšem vlastní multimediální učebnu, která by měla širší využití a umožnila by výuku informatiky přímo v prostorách školy," říká Ilona Ali Bláhová, ředitelka Univerzitní základní školy a mateřské školy Lvíčata. 

Zdroj: 
Lidové noviny