Datum zveřejnění: 
7. 3. 2023
V prostorách ČVUT Fakulty dopravní proběhla 21. února informační schůzka ke kurzu výpravčího, kterou svolal vedoucí tamního Ústavu dopravních systémů Martin Jacura společně se zaměstnanci odboru řízení provozu Správy železnic, konkrétně skupiny kontroly a školení.

O kurz projevilo zájem bezmála 30 studenů druhého a třetího ročníku bakalářského studia specializací Dopravní systémy a technika, Inteligentní dopravní systémy a Logistika a řízení dopravních procesů. Příprava probíhá mimo studijní plány jako zcela samostatný, kredity nehodnocený Odborný kurz Správy železnic. Velký počet studentů je dán jejich zájmem o železnici a také možností vykonat odbornou zkoušku a absolvovat samostatnou praxi na železnici, nikoli jen možností získat kredity. První dva semestry se studenti věnují teoretické přípravě v prostředí Správy železnic. Poslední (třetí) semestr pak probíhá v prostorách dopravního sálu a učebny fakulty. Studenti jsou rozděleni do dvou skupin: první si prakticky ověřuje získané teoretické vědomosti a druhá v učebně teoreticky řeší dopravní situace ze skutečného provozu. Spolupráci ČVUT Fakulty dopravní a Správy železnic obnovil téměř po 20 letech Martin Jacura, první ročník proběhl v roce 2021. Ani distanční výuka neměla vliv na stoprocentní úspěšnost všech účastníků kurzu. Jeho absolventi dnes vykonávají dopravní službu napříč celou sítí Správy železnic, a to v železničních stanicích Příkazy, Nižbor, Praha-Satalice, Rantířov, Jeneč, Záhoří, Branice, Lomnice nad Lužnicí, Majdalena, Zvoleněves, Praha-Radotín a Dřísy. Dalším přínosem prvního ročníku také bylo, že na přednášky v rámci kurzu docházeli zaměstnanci ČVUT Fakulty dopravní, kteří si touto formou udržovali odborné znalosti a byli seznámeni se změnami v legislativě Správy železnic, například s novelizací předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ. Někteří z nich pokračovali v přípravě k odborné zkoušce D-08, tzv. autorizaci, a budou ve volném čase pracovat na pozici výpravčího. Tím mohou ve výuce uplatnit vlastní zkušenosti z železničního provozu a obohatit ji o praktické příklady. Velké poděkování patří všem, kteří se na přípravě a průběhu kurzů podílejí. 

Autor: 
Jiří Marych
Zdroj: 
Moderní železnice