Datum zveřejnění: 
1. 3. 2023
Personalisté upozorňují, že bez neustálého vzdělávání se už nikdo neuplatní. Celoživotní specializace jen v jedné branži? Na tu zapomeňte. Není divu, že se na trendy, kdy člověk bude střídat firmy i obory a doučovat se další a další šikovnosti, připravují i vysoké školy. V rámci studijního programu Kybernetika a robotika na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze se nyní studenti mohli zapsat na nový povinně volitelný předmět Jak vyrobit (téměř) cokoli. Jak uvádí vedení fakulty, zájem o tuto "specializaci" byl enormní. Volná místa už nejsou.

Hlava nestačí, často jsou nutné také ruce

Garantem a přednášejícím je "vědecký kutil" Jiří Zemánek. Ten se inspiroval mimo jiné stejnojmenným kurzem na věhlasném Massachusettském technologickém institutu v USA. Nový předmět je v českém prostředí unikátní svým rozsahem. Studenti se naučí používat softwarové a hardwarové nástroje k tvorbě projektů s pomocí digitální výroby, zaměřením a nemusejí se omezovat jen na robotiku či elektrotechniku. Vznikají technologické inovace pouze v hlavách a počítačích techniků, nebo je dobré si občas vyhrnout rukávy a něco fyzického vyrobit? Vyučující programu Kybernetika a robotika na FEL ČVUT věří, že ideální je kombinace obou přístupů. Praktické dovednosti, které mnohdy studentům chybí, se snaží doplnit právě s pomocí nového předmětu Jak vyrobit (téměř) cokoli.

Navrhni, vyrob a zdokumentuj na webu

V novém povinně volitelném předmětu, za jehož úspěšné dokončení lze získat šest kreditů, se studenti především naučí, jak používat softwarové a hardwarové nástroje k tvorbě programovatelných projektů pomocí digitální výroby. Vyzkoušejí si navrhování v programech CAD/CAM, laserové vyřezávání, 3D tisk a skenování, počítačem řízené obrábění, návrhy elektroniky, využívání senzorů a aktuátorů, programování mikrokontrolérů, drátovou a bezdrátovou komunikaci, formování a další metody i nástroje. Předmět vrcholí závěrečným projektem, který by měl využívat co nejvíc z probraných témat. Důležitým prvkem předmětu je, že studenti průběžně dokumentují práci na svých webových stránkách. Ty slouží nejen jako osobní portfolio, ale přispívají i ke sdílení znalostí a zkušeností.

Očekávají porodní bolesti

"Zájem o kurz byl mimořádný a brzy jsme museli odmítnout zájemce z jiných programů, než je Kybernetika a robotika," říká Zemánek. Zároveň nezastírá, že při vedení první skupiny o třiceti studentech očekává určité porodní bolesti. "Vzhledem k tomu, že podstatou je praktická výuka, kdy se využívají nákladné stroje, je třeba zajistit dostatek materiálu a zároveň flexibilní dohled a podporu vyučujících, bereme i my tenhle předmět jako určitý prototyp, který budeme průběžně ladit," uzavírá Zemánek. 

Zdroj: 
Metro