Datum zveřejnění: 
24. 2. 2023
Generál SACT Phillipe Lavigne jednal ve společnosti týmu DefSec Innovation HUB (DSIH) se zástupci ČVUT v Praze. Při setkání s prorektorem Zbyňkem Škvorem probrali mnohé možnosti spolupráce, veřejné i neveřejné. Navázali tak na summit, který se konal na půdě ČVUT v srpnu 2022 s cílem propojit armádní, akademickou a průmyslovou sféru.

Mezi obory spolupráce, v nichž může ČVUT v Praze významně pomoci, patří umělá inteligence, kvantové technologie, kognitivní válčení, cyber defence, wargaming, 3D či aditivní technologie a samozřejmě i zdravotnické systémy a záchrana životů. Generál Lavigne například k umělé inteligenci sdělil, že byl sám součástí projektu, kdy bylo prováděno mapování operačního prostoru; velké množství dat je následně zpracováváno prostřednictvím AI tak, aby výsledné vizualizace usnadnily činnost v akci. "Jedná se tak o přímé inovace, právě s nimi bude umět ČVUT pomoci," doplnil Zbyněk Škvor , prorektor ČVUT. "Jsem rád, že naše univerzita se může zapojit do projektů, jejichž součástí je tak významný partner, jakým je velitelství pro transformaci NATO. A v budování této spolupráce oceňuji i podporu týmu DefSec," uvedl rektor ČVUT Vojtěch Petráček. 

Ke kognitivnímu válčení bylo na setkání delegace NATO s vedením ČVUT řečeno, že toto téma rezonuje v NATO velmi intenzivně. DefSec ve spolupráci s akademiky pracuje na výzkumném projektu, který má popsat fyziologické účinky metod kognitivního působení na jednotlivce a navrhnout způsoby remediace. "Chceme této problematice lépe porozumět a naučit se naše lidi chránit. V Norfolku vzniká celá nová skupina, která se bude tomuto tématu věnovat a je důležitá mezinárodní spolupráce napříč všemi spojenci v NATO," řekl generál Lavigne.  

Po úvodních rozhovorech byly vědci z ČVUT představeny konkrétní příklady spolupráce. Digitální triáž prezentoval tým doc. Miroslava Bureše z Fakulty elektrotechnické ČVUT. Cílem tohoto projektu je snaha o zvýšení šancí na záchranu a přežití u vojáků v poli při reálné operaci, kdy hrozí zranění. Systém umožňuje monitorování základních životních funkcí a vyhodnocuje aktuální situaci nositele. Doprovodná aplikace má několik úrovní a přístupů, může sloužit jak velícímu důstojníkovi jako zdroj informací o poloze a stavu jeho mužů, tak může sloužit záchranářům pro vyhodnocení a přehledu o situaci potřebných zásahů. 

Autonomní roboty prezentoval na setkání dr. Jan Bayer z FEL ČVUT. Projekt se specializuje na vývoj algoritmů pro autonomní pohyb robotů v neznámém prostředí a jejich bezpečné zmapování. Využívány jsou různé typy robotů a různých platforem. Ve vojenských operacích se jedná o prvotní prozkoumání nebezpečných oblastí a sběr informací. Prezentován byl robot ve tvaru pavouka SCARAB, byly předvedeny možnosti jeho ovládání a průchod neznámým prostředím. Výsledky tým profesora Jana Faigla neustále porovnává s ostatními týmy napříč celým světem. Roboti jsou plně autonomní, nepotřebují přítomnost mobilních sítí – jsou koncipováni i do situací, kdy nejsou sítě ani lidští operátoři k dispozici, což je pro armádní užití důležité. 

Další prezentaci vedl za ČVUT dr. Michal Křelina z Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské, který působí jako dlouhodobý poradce pro NATO v oblasti kvantových technologií. Kvantové technologie jsou velmi dynamické téma, každý den vycházejí nové publikace o možných aplikacích pro vesmír, civilní oblast i obranné či záchranné systémy. Účastníci jednání se shodli, že důležitá je nejen oblast přímého využití kvantových technologií, ale také jejich bezpečnosti či odolnosti proti zneškodnění. V diskuzi zazněly všechny možné aplikace – bezpečnost, šifrování, komunikace, navigace, detekce. V této oblasti je ale klíčové vzdělávání, protože se jedná o technologicky náročnou oblast na pochopení a voják nutně nemusí být kvantový fyzik. Generál Lavigne vyslovil "absolutní ano" na formulovanou potřebu dostat nové technologie do vojenských škol tak, aby byla armáda připravena v okamžiku, kdy tyto technologie dozrají k reálným aplikacím. Armáda musí být podle něj připravena je okamžitě adaptovat. 

Účastníci jednání se shodli, že DefSec ve spolupráci s ČVUT velmi nápomocně reaguje na témata, která již deset let rezonují napříč zeměmi NATO.. "Je dobré spolupracovat, pomůže nám to nalézat řešení rychleji a pružněji tak reagovat na proměnlivou realitu. Chválím spolupráci DefSec a ČVUT, je třeba zapojovat mladé do řešení bolestí tohoto světa. Všichni jsme propojeni, jsme tým. Určitě budeme spolupracovat i dále!" uvedl generál Phillipe Lavigne v naprosté shodě s prorektorem ČVUT Zbyňkem Škvorem. 

Zdroj: 
Pražský patriot