Datum zveřejnění: 
22. 2. 2023
Informační technologie jsou nepostradatelným oborem budoucnosti. Ovlivňují nejen náš pracovní, ale i osobní život. S tím souvisí i stále rostoucí poptávka po expertech, kteří se orientují v různých oblastech IT. S rostoucí poptávkou po IT odbornících stoupá i zájem o studium informatiky na Fakultě informačních technologií ČVUT v Praze (FIT ČVUT). V roce 2020 si přihlášku ke studiu podalo přes dva a půl tisíce zájemců. V roce 2022 evidovala škola už přes tři a půl tisíce přihlášek. Tím se stala nejžádanější fakultou ČVUT. O informatice jako o oboru budoucnosti jsme si povídali s děkanem fakulty, docentem Marcelem Jiřinou.

Poptávka po studiu v oblastech informačních technologií na FIT ČVUT každoročně roste. Jaké obory jsou pro mladé lidi nejvíce lákavé? 

Vnímáme zájem mladých lidí o informatiku jako takovou. Je to nepochybně dáno jejím univerzálním využitím a potřebností. Studium u nás na Fakultě informačních technologií ČVUT v Praze pokrývá všechny oblasti informatiky. Velkou výhodou je, že si studenti volí specializaci až od druhého ročníku, tedy až poté, co se seznámí s teoretickými základy a elementárními principy informatiky. Navíc si mohou i kromě povinných předmětů kombinovat volitelné předměty z jiných specializací. Mají tak možnost zjistit, co je opravdu zajímá, a studovat to, co je baví a má budoucnost. 

Která odvětví informatiky budou v příštích letech na trhu práce klíčová? 

V dnešní době bychom jen těžko hledali oblast, kde by nebyly zastoupeny informační technologie. Od mobilního telefonu přes chytrou domácnost, zdravotnictví, průmysl, zemědělství, sport, předpověď počasí nebo koordinaci vesmírných expedic. I v příštích letech budou stále klíčové všechny oblasti informatiky, jen se pravděpodobně změní, jak se budou jednotlivé obory informačních technologií využívat a navzájem doplňovat. Nabízí se odpověď jako umělá inteligence nebo informační bezpečnost, ale bez ostatních oblastí informatiky a mezioborových přesahů se ani tyto obory neobejdou.  

Jakými úspěchy se studenti informatiky na FIT ČVUT mohou pochlubit? 

Studenti FIT ČVUT se mohou pochlubit řadou domácích i mezinárodních úspěchů. Mezi nejnovějšími mohu zmínit vítězství Ondřeje Podsztavka v celosvětové soutěži Ariel Machine Learning Datan Challenge, kde vyhrál s tématem zaměřeným na modelování atmosfér planet, které se nacházejí mimo naši sluneční soustavu, takzvaných exoplanet. Soutěž se konala v rámci prestižní mezinárodní konference NeurIPS – Neural Information Processing Systems v New Orleans a zúčastnilo se jí deset tisíc odborníků na umělou inteligenci z celého světa. Dalším významným úspěchem je získání ceny Via Chimica pro rok 2022, kterou obdržel náš student Roman Bushuiev za svoji bakalářskou práci Predikce biosyntézy terpenů pomocí strojového učení, na které pracoval na Katedře aplikované matematiky FIT ČVUT ve spolupráci s Ústavem organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky. Naši studenti stojí i za vývojem aplikace Fitify Workouts pro fitness trénink, která umí sestavit tréninkový plán na míru i pro pokročilé uživatele. Aplikaci si již stáhlo dvacet milionů uživatelů. 

Kde všude se po škole mohou absolventi uplatnit v praxi? 

FIT ČVUT klade velký důraz na vyvážené teoretické i praktické znalosti. Teorie pomáhá pochopit, jak informatika funguje, a v praxi studenti zjistí, jak využít a přenést tyto znalosti do života. Do fakultního partnerského programu Spolupráce s průmyslem je zapojeno šedesát předních společností a studenti se mohou zapojit do praxe již při studiu. Naši absolventi mají bezproblémové a velmi široké uplatnění na trhu práce. 

Z kterých oborů informatiky mohou zájemci o studium vybírat? 

Studium na FIT ČVUT pokrývá všechny oblasti informatiky v bakalářském, magisterském i doktorském studiu. V bakalářském studiu mohou studenti vybírat z deseti specializací, nabízíme také možnost kombinovaného studia. Šest specializací vyučujeme i v anglickém jazyce. V magisterském studiu nabízíme devět specializací, z toho pět z nich vyučujeme v angličtině. Doktorské studium pokrývá široké spektrum odborných oblastí informatiky a je zaměřeno především na vědu a výzkum. Absolventi doktorského programu Informatika budou schopni na základě širokých znalostí ze všech oborů spojit dohromady znalosti z různých oborů informatiky a najdou uplatnění například jako tvůrci koncepcí rozsáhlých hardwarových a softwarových projektů, vedoucí výzkumných týmů v IT průmyslu nebo jako pedagogové a výzkumní pracovníci na univerzitách, vědeckých pracovištích nebo ve výzkumných laboratořích. Fakulta intenzivně spolupracuje v oblasti výuky, vědy a výzkumu s belgickou univerzitou v Antverpách a díky této spolupráci se mohou naši studenti přihlásit k Double Degree programu, kde střídají etapy studia na obou univerzitách v rámci jednoho studia. Úspěšní absolventi získají diplomy z domácí i zahraniční univerzity.

Plánuje FIT ČVUT studijní nabídku do budoucna rozšířit?

Studijní nabídku pravidelně aktualizujeme dle nejnovějších trendů. Ve spolupráci s dalšími fakultami ČVUT, fakultou jadernou a fyzikálně inženýrskou, fakultou elektrotechnickou a fakultou strojní, připravujeme od akademického roku 2024/2025 nový magisterský studijní program Kvantová informatika, cílený na nejmodernější trendy v informatice. Pro zajištění výuky budou také vybudovány Laboratoře kvantové komunikace a kryptografie a Laboratoř kvantového počítání. Dále také připravujeme magisterský studijní program Učitelství informatiky ve spolupráci s Masarykovým ústavem vyšších studií ČVUT v Praze. Absolventi budou připraveni odborně vyučovat informatiku na středních školách.  

Specializace FIT ČVUT v magisterském studiu · Počítačová bezpečnost · Manažerská informatika · Návrh a programování vestavných systémů · Počítačové systémy a sítě · Softwarové inženýrství · Systémové programování · Teoretická informatika · Znalostní inženýrství · Webové inženýrství ZDROJ: FIT ČVUT V Praze Specializace FIT ČVUT v bakalářském studiu · Informační bezpečnost · Manažerská informatika · Počítačová grafika · Počítačové inženýrství · Počítačové sítě a Internet · Počítačové systémy a virtualizace · Softwarové inženýrství · Teoretická informatika · Umělá inteligence · Webové inženýrství  

 

Zdroj: 
Pražský deník (+regionální deníky)