Datum zveřejnění: 
22. 2. 2023
Modulární jaderné reaktory mají velké plus. Vyrábějí totiž energii bez emisí. Česko se postupně připravuje právě na příchod malých modulárních jaderných reaktorů. A první by mohl začít fungovat v roce 2023 v Temelíně.

Ondřej NOVÁK, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT

Když začneme těma záporama, tak ano, produkují jaderný odpad stejně jako ty velké jaderné reaktory, i když i tam máme jakousi naději v podobě recyklace a technologií, které jsou k dispozici k znovuvyužití a úpravy tohoto odpadu. Co se týče těch předností, tak k životnímu prostředí jsou podobně přínosné jako velké jaderné reaktory, je to významný nízkoemisní zdroj, vyrábí elektrickou energii bez emisí CO2. Co se týče toho, jak se dá využít v té české energetice, tak náhrada uhelných elektráren je to hlavní, co nám můžou pomoci utvořit. A vlastně, když se bavíme o tom dopadu na to životní prostředí, tak i to, že díky tomu, že mají menší výkon a my je můžeme umístit do těch lokalit, kde v současné době probíhá ta energetická výroba, tak ušetříme třeba výstavbu drátů vysokého napětí, než kdybychom museli stavět třeba ty velké reaktory nebo nějaké jiné energetické zdroje někam jinam. Takže vlastně jsou šetrné v rámci té transformace do těch starých uhelných lokalit na nějaké nové energetické zdroje a v té transformaci na tu nízkoemisní energetiku, ve které se momentálně nacházíme. 

Zdroj: 
CNN Prima News-zprávy