Datum zveřejnění: 
19. 2. 2023
Členové České konference rektorů (ČKR) na svém pátečním zasedání odsoudili sexuální obtěžování v prostředí univerzit a diskriminační chování. Zároveň rektoři českých vysokých škol vyzvali k tomu, aby problematické chování na půdách univerzit a jednotlivých fakult a dalších výzkumných pracovišť akademici netolerovali. Za zásadní označili to, aby vysoké školy byly bezpečným prostředím pro studenty i pracovníky škol. Závěry jednání v pátek novinářům sdělil předseda ČKR a rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš.

ČKR vznikla 28. ledna 1993 a nyní sdružuje 26 rektorů veřejných univerzit , dva rektory státních a 18 rektorů soukromých vysokých škol.

Plénum ČKR přijalo v pátek na svém 169 zasedání několik usnesení:

1. ČKR je hluboce znepokojena aktuálním financováním českého vysokého školství.

2. ČKR přijala prohlášení k bezpečnému prostředí na českých vysokých školách.

3. ČKR s ohledem na priority Národního plánu obnovy a Programového prohlášení vlády ČR zdůrazňuje význam profesních studijních programů pro rozvoj společnosti. ČSK se bude nadále věnovat podmínkám jejich realizace.

4. ČKR podporuje stanovisko Sněmu Rady vysokých škol ze dne 9. února 2023 vůči navrhovaným změnám v zákoníku práce týkajících se dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a práce vysokoškolských učitelů z domova. 5. V doplňujících volbách ČKR na uvolněné místo místopředsedy ČKR pro záležitosti ekonomické a sociální na funkční období 1. 3.-31. 7. 2023 byl zvolen rektor Vysoké školy ekonomické v Praze doc. Ing. Petr Dvořák, Ph. D.

Zdroj: ČKR

"V základním a středním školství přibývají mzdy rychleji než na vysokých školách. To může mít negativní důsledek, že mladí vědečtí pracovníci budou motivování odejít a tím by na vysokých školách jednou mohla chybět mladá generace pedagogických pracovníků," uvedl rektor Českého vysokého učení technického v Praze Vojtěch Petráček. 

Zdroj: 
Pražský patriot