Datum zveřejnění: 
7. 2. 2023
Studenti z ČVUT uspěli v mezinárodní soutěži EuroTeQaThon. Porotu překvapili unikátním řešením využití odpadního tepla k výrobě elektřiny při distribuci plynu.

Ve dnech 23. až 25. listopadu se na Technické univerzitě v Mnichově konal druhý ročník nadnárodní soutěže EuroTeQaThon. Do tohoto finálového kola postoupily nejlepší studentské práce, které vznikly v rámci projektového předmětu Collider, zastřešeného aliancí EuroTeQ. V té jsou sdruženy špičkové technické univerzity: Technical University of Munich, Technical University of Denmark, Technical University of Eindhoven, École Polytechnique, Tallinn University of Technology, ČVUT v Praze, École polytechnique fédérale de Lausanne a Technion Israel Institute of Technology. Samotné zadání vzešlo od průmyslových partnerů aliance EuroTeQ a navržená témata se vázala k výzvě "Nenechávejte za sebou odpad" (Leave no Waste Behind). 

NOVÝ ŽIVOT PRO ODPADNÍ TEPLO

V kategorii "Optimalizace výroby energie v zařízeních na snižování tlaku plynu" (Optimization of power production at gas pressure reduction facilities) vypsané společností GasNet zvítězil tým studentů z ČVUT s tématem "Nový život pro odpadní teplo" (A New Life for Waste Heat). Svoje řešení následně studenti z Fakulty strojní a Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské prezentovali ve dnech 19. a 20. ledna 2023 na půdě Evropské komise v Bruselu. Studenti Prokop Pučejdl, Edoardo Tasini (Fakulta strojní) a Danila Lisitskii (Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská) navrhli optimalizaci výroby elektřiny ve stanicích na redukci tlaku zemního plynu, a to pomocí inovativního oběhu, ve kterém je odpadní teplo z kogeneračních jednotek využito na generování elektrické energie. Vedoucí týmu Prokop Pučejdl k řešení uvedl: "Náš oběh využívá jako pracovní médium organickou látku namísto běžných oběhů na vodní páru. Díky tomu můžeme využít odpadní teplo ke generaci elektrické energie a celoročně tak naplno využít energetických kapacit redukčních stanic," a dodává: "Na soutěži v Mnichově se sešla multioborová a multikulturní skupina soutěžících a mentorů. Měli jsme tak mnoho prostoru a příležitostí pro vzdělávání ať už během školního programu, tak i u (v Mnichově tak oblíbeného) českého národního nápoje. Do závěrečné soutěže jsme spolu s dalšími dvěma českými týmy šli s největšími ambicemi, ale i se zdravou dávkou nervozity. Nakonec se právě nám povedlo získat vítězství, ale je určitě na místě ocenit všechny tři české projekty."

SPOLUPRÁCE S VYSOKÝMI ŠKOLAMI POMŮŽE EKOLOGIZACI ENERGETIKY

Do soutěže se ovšem původně v rámci ČVUT přihlásilo celkem 20 studentů z Fakulty informačních technologií, 17 z Fakulty architektury, 13 z Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské, po čtyřech studentech byly zastoupeny Fakulta strojní, Fakulta biomedicínského inženýrství a Masarykův ústav vyšších studií. Svého zástupce měly také Fakulta stavební a Fakulta elektrotechnická. Na prezentace do Mnichova pak kromě již popsaného vítězného projektu postoupily ještě dva: V rámci tématu "Reachable Charging Infrastructure", jehož zadavatelem byla Pražská energetika, spolupracovali studenti Fakulty architektury, Fakulty informačních technologií, Fakulty stavební a Masarykova ústavu vyšších studí. Výsledkem jejich práce je nástroj, který optimálním způsobem, na základě matematického modelu, rozmisťuje nabíjecí uzly v městských ulicích. Model je spjat s designem jednotlivých nabíjecích stanic a jejich umístěním v prostoru. Tímto se stává univerzálním nástrojem, který je využitelný v jakékoli evropské zemi, kde jsou dostupná vstupní data. V rámci výzvy "Plastic Browser Tool" vyhlášené firmou Archwey pak tým složený z pěti studentů Fakulty informačních technologií a jednoho zástupce Fakulty architektury vytvořil projekt webové aplikace, která pomůže výrobcům s recyklací používaných plastů a tedy také se snižováním jejich uhlíkové stopy. 

Zdroj: 
Technický týdeník