Datum zveřejnění: 
7. 2. 2023
Soběstačná města, lidstvo žijící v harmonii s přírodou, nevšední materiály, biodesign, optimistická i pesimistická vize naší blízké budoucnosti, To jsou témata, která ve své nové výstavě Biotopia otevírá kolektiv studentů architektury na pražském ČVUT pod vedením hostujícího pedagoga – holandského architekta Winyho Maase.

Fakulta architektury od zimního semestru roku 2022 otevírá nový program ateliéru s hostujícím umělcem. Prvním z osobností, která tuto nabídku přijala, a na celý akademický rok se ujímá vedení ateliéru, je právě architekt Winy Maas. Nizozemský, dnes již dobře známý architekt, krajinář a urbanista je jedním ze zakladatelů studia MVRDV, které je celosvětově oceňováno pro své nevšední a inovativní architektonické návrhy. Winy Maas je také zakladatelem think-tanku The Why Factory, který od roku 2008 působí na technické univerzitě v nizozemském Delftu a zabývá se hlavně možným alternativním rozvojem měst a obcí a představuje vize měst budoucnosti. Nepřekvapivě si Ateliér Maas a jeho studenti pro svou spolupráci zvolili téma reflektující environmentálně přívětivý přístup ke krajině i architektuře, který ovšem respektuje současné i budoucí lidské potřeby a akcentuje potřebný rozvoj měst i jejich společnosti. Jedním z výsledků jejich půlroční práce je společná výstava Biotopia, která zaujímá celé atrium budovy fakulty a vzniká právě také ve spolupráci s The Why Factory. Hlavními tématy skrytými za Biotopií jsou zelená, soběstačná, pro obyvatele přívětivá města a budoucí vývoj. Posláním výstavy je představit vizi města, kde vše souzní a žije v jedné společné harmonii. Vše, co lidé, ale i další organismy žijící ve městech potřebují ke své existenci, je ukryto právě v soběstačnosti tohoto města budoucnosti. Biotopia jako vize nového světa s sebou také nese nulovou uhlíkovou stopu, užívání přírodních materiálů, které nedrancují přírodní zdroje a až symbiotické soužití člověka a přírody. Výstava je tvořena dvěma projekcemi představujícími nový svět Biotopie a několika doprovodnými texty přímo v dolním atriu Fakulty architektury. Rozbíhá se ale i do dalších pater budovy. Od stropu se do atria symbolicky snáší instalace fotografií, která odkazuje právě na možnosti budoucího rozvoje, a jednotlivé pavlače jsou olepeny plakáty, které reagují na sny a vize, které by každé město budoucnosti mělo splňovat. Díky rozsáhlé instalaci i jejímu až imerzivnímu charakteru se výstavě dobře daří na diváka přenášet ideu respektujícího města budoucnosti. Biotopia v atriu budovy Fakulty architektury ČVUT je k vidění do 20. února. Vstup je volný. 

Autor: 
Anežka Rucká
Zdroj: 
Listy Prahy 1