Datum zveřejnění: 
18. 1. 2023
Fraktografické pracoviště Katedry materiálů (KMAT) Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze (FJFI) letos slaví už 50 let své existence. Ve čtvrtek 19. ledna proběhne od 13 hodin oslava výročí v budově FJFI v Trojanově ulici v Praze 2.

"V České republice je naše spolupráce orientována především na letecký průmysl, energetiku, dopravu a strojírenství. Významnou součástí naší práce je i výzkum procesů porušování nově vyvíjených materiálů, například žárových nástřiků. V průběhu let jsme však spolupracovali mimo jiné s Puncovním úřadem, s Lékařskou fakultou UK, či Metropolitní kapitulou katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha, pro kterou jsme analyzovali poškození zvonu Zikmund," sdělil Jan Siegl z KMAT, který vede Fraktografické pracoviště. Fraktografické pracoviště ČVUT bylo na základě dosahovaných výsledků a ohlasů doma i v zahraničí zařazeno mezi unikátní vědecká pracoviště ČVUT. Významným přínosem byly například výsledky fraktografických analýz spojených s experimentálním průkazem únavové životnosti draků letadel Aero L29, L39MS, L159 či Let L410 UVP. V oblasti jaderné energetiky se toto pracoviště podílelo na experimentálním studiu vlivu teploty a prostředí na kinetiku šíření trhlin v materiálech používaných na výrobu komponent jaderných elektráren např. pro francouzskou společnost Électricité de France nebo pro Společné výzkumné centrum Evropské komise v Pettenu v Nizozemsku. Fraktografické pracoviště také provádí expertizy zaměřené na analýzu příčin a průběhu provozních poruch různých částí energetických zařízení, zvláště lopatek turbín, potrubí, parogenerátorů a dalších. Tyto práce jsou realizovány na základě požadavků jak provozovatelů elektráren, tak výrobců a dodavatelů technologií. Fraktografické pracoviště FJFI založil profesor Ivan Nedbal v roce 1973, jednalo se o jedno z prvních pracovišť tohoto zaměření nejen na ČVUT, ale i na ostatních vysokých školách v Československu. Na tomto pracovišti byl instalován a provozován první řádkovací elektronový mikroskop na ČVUT – JEOL JSM 50A. V současné době pracoviště využívá tři řádkovací elektronové mikroskopy firmy JEOL – JSM 840A (od roku 1988), dále mikroskop JSM 5510LV (od roku 2002) a od roku 2018 mikroskop JSM IT500HR. V průběhu existence prošly pracovištěm tisíce vzorků a bylo vytvořeno a zpracováno už téměř 200 tisíc snímků. Další informace o oslavách jsou zde. 

Zdroj: 
Pražský patriot