Datum zveřejnění: 
3. 1. 2023
Praha 12 dlouhodobě spolupracuje s katedrou architektury stavební fakulty ČVUT.

Studenti vedení Ing. arch. Jiřím Smolíkem připravují v rámci svých ročníkových prací různé projekty veřejných staveb v naší městské části. I letos se průběžného hodnocení zúčastnil radní Petr Prchal a architekt městské části Michal Pajskr. Tématem byla dostavba okolí nové radnice, a to jak v části vlastněné Prahou 12, kde bylo v zadání vytvoření sálu pro cca 500 osob, tak i v nejbližším okolí, kde mohla být navržena i bytová výstavba včetně služeb a parkování. Studenti představili řadu zajímavých námětů, které budeme mít příležitost vidět i na výstavě ve foyer radnice v únoru příštího roku. 

Zdroj: 
Noviny Prahy 12