Datum zveřejnění: 
16. 12. 2022
Ing. Pavel Stoulil patří k našim předním odborníkům v oblasti železniční infrastruktury a to zejména v oboru železničních mostů. Po absolvování stavební fakulty Vysoké školy železniční v Praze v roce 1960 nastoupil k výkonné jednotce ČSD-Mostnímu obvodu Plzeň, který později vedl. Od roku 1973 pracoval na federálním ministerstvu dopravy, nejprve jako vedoucí oddělení umělých a pozemních staveb a pak ve funkci ředitele odboru drah. Zkušenosti z mezinárodní spolupráce získal především z členství v mostním výboru Mezinárodní železniční unie a výboru znalců v oboru železničních mostů současného ERRI (Evropský výzkumný železniční úřad). Byl rovněž členem mezinárodních pracovních skupin pro tvorbu evropských norem. Jeho činnost se vždy vyznačovala vysokou odborností, konstruktivním přístupem a věcným jednáním.

V době svého působení na ministerstvu dopravy byl autorem koncepce rekonstrukcí železničních mostů v osmdesátých a devadesátých letech. Jejím hlavním cílem bylo urychlení rekonstrukcí mostů v nevyhovujícím udržovacím stavu. Později se věnoval přípravě modernizace tranzitních železničních koridorů. Byl hlavním zpracovatelem materiálů pro vládu ČR ke schválení postupné modernizace čtyř železničních koridorů. Plnil funkci gestora této náročné investice, která se dokončuje a jejíž celkový objem bude činit více než 200 mld. Kč. Podílel se rovněž na první etapě transformace ČD formou kompromisního zákona č. 77/2002 Sb., kterým byly ČD rozděleny dle směrnice EU na dva subjekty a to ČD a.s. a SŽ s.o. Svou úspěšnou činnost v oblasti železniční dopravy ukončil v roce 2003 ve funkci náměstka ministra dopravy České republiky. Během své bohaté odborné a organizační činnosti vždy spolupracoval s dopravními katedrami na fakultách ČVUT a Univerzity Pardubice. Po založení Fakulty dopravní ČVUT v Praze se stal jejím významným spolupracovníkem z technické praxe. Od devadesátých let byl členem Vědecké rady FD ČVUT a svými radami významně přispíval k tvorbě jejího studijního programu v oblasti dopravní infrastruktury a zároveň se aktivně podílel na pedagogické činnosti. Je dlouholetým členem zkušební komise pro obhajoby diplomových a disertačních prací. Vždy zdůrazňuje potřebu trvalé zpětné vazby mezi provozovateli dopravních staveb, vysokými školami a projektanty. Za zásluhy o rozvoj Fakulty dopravní ČVUT v Praze v oblasti pedagogické a výzkumné v oboru železniční dopravy mu byla v roce 2007 udělena medaile prof. F. J. Gerstnera. V současné době se zabývá expertní, poradenskou a pedagogickou činností zaměřenou na výstavbu, modernizace a správu železničních staveb. Je místopředsedou zkušební autorizační komise ČKAIT pro dopravní stavby a členem Aktivu pro dopravní stavby. Jeho prioritou je péče o odbornost a její vyžadování. Odbornost při publikování definuje jako nutný předpoklad hospodárnosti. Do dalších let přejeme jubilantovi pevné zdraví. 

Zdroj: 
Stavitel