Datum zveřejnění: 
29. 11. 2022
Na konci listopadu se tradičně koná slavnostní zasedání Inženýrské akademie ČR v Betlémské kapli, jehož součástí je koncert klasické hudby, kterému předchází předávání jmenovacích dekretů nově zvoleným členům akademie, předávání Ceny IA za nejlépe hodnocený příspěvek ve vědeckém titulu MM Science Journal a Ceny IA v kategorii za vynikající technický projekt, dále pak předávání cen Nadačního fondu ČVUT Stanislava Hanzla pro nejúspěšnější studenty všech fakult univerzity. A letos v rámci ocenění došlo i na jedno překvapení…

IA ČR sdružuje členy, jejichž společným zájmem je podpora a rozvoj technických disciplín, technického rozvoje, vzdělávání a výzkumu, vývoje a inovací v těchto oblastech s cílem uspokojovat technické, ekonomické, sociální, environmentální a kulturní potřeby společnosti. Hlavní její činností je expertní činnost, spolupráce na výzkumu a vývoji v oblasti techniky, technologií, inovací, technického vzdělávání a mezinárodní spolupráce. Akademie každým rokem přijímá do svých řad nové členy, vysoce renomované odborníky. Jejich nominace prochází Radou akademie a následně jsou generálním shromážděním voleni. Završení celého procesu je pak v Betlémské kapli, kde slavnostně přebírají jmenovací dekrety. V letošním roce byli přijaty tyto osobnosti: (zleva) Dr. Luděk Vejvara ze ZČU v Plzni, doc. Miroslav Španiel z ČVUT v Praze, doc. Jaromír Moravec z TU Liberec, prof. Jan Kovanda ze ZČU v Plzni, doc. Ladislav Janíček z VUT v Brně a doc. Milan Adámek z UTB Zlín. Dále pak Dr. Radek Holý z ČVUT v Praze a prof. Jan Tywoniak z ČVUT v Praze, kteří se nemohli slavnostního aktu zúčastnit. (Foto: Josef Zima) České vysoké učení technické v Praze tradičně udílí u příležitosti Mezinárodního dne studentstva 17. listopadu svým nejlepším studentům Cenu Stanislava Hanzla. Předání ceny se i letos uskutečnilo v Betlémské kapli a to z rukou rektora ČVUT v Praze doc. Vojtěcha Petráčka (druhý zleva) a doc. Antonína Pokorného, předsedy správní rady Nadačního fondu ČVUT Stanislava Hanzla. (Foto: Josef Zima) V roce 2015 se započala tradice udílení finančně podpořené Ceny IA ČR za nejlepší příspěvek ve vědeckém titulu MM Science z našeho vydavatelství. Za akademický rok 2021/2022 ocenění obdržel příspěvek Dimension Reduction Using the Inverse Stamping autorského kolektivu ze společnosti Mubea Žebrák a univerzity ZČU v Plzni, Fakulty strojní. Cenu předal šéfredaktor titulu a viceprezident IA ČR Ing. Roman Dvořák (uprostřed), společně (po jeho levici) s doc. Miroslavem Španielem, děkanem FS ČVUT v Praze a prof. Milan Růžičkou, předsedou sekce Strojírenství IA ČR a předsedou Správní rady této čestné ceny. Na fotografii ocenení společně s prezidentem IA ČR prof. Petrem Zunou (Foto: Josef Zima) Projekt Speciální multifunkční brusky BUD 100 získal ocenění Inženýrské akademie ČR v kategorii Za vynikající technický projekt za rok 2022. Převzetí se zúčastnili jak zástupci společnosti TOS Čelákovice z holdingu Slováckých strojíren v čele s Jiřím Rosenfeldem, společně se zástupci řešitelských týmů ze strojních fakult ČVUT v Praze a VUT v Brně. Předání ceny byly přítomny i dámy z Nadace Preciosa, která originální trofej navrhla a formou partnerství IA ČR k udělení poskytla. (Foto: Josef Zima) Prof. Petr Zuna inicioval v roce 1995 založení Inženýrské akademie ČR a od té doby stojí v jejím čele. V letošním roce již nekandidoval na prezidenta a jeho mandát vyprší ke konci roku 2022. Jako ocenění za jeho práci obdržel prof. Zuna v tento slavnostní večer v Betlemské kapli od ing. Romana Dvořáka Velkou zlatou medaili Nadace prof. Štefana Kassaye na podporu vědy a vzdělávání. Prof. Kassay se bohužel ze zdravotních důvodů nemohl osobně účastnit. Nadace oceňuje významné osobnosti za jejich zásadní přínos v podnikání, za inovační počiny, za integraci vědy do praxe, vzdělávání, zvyšování konkurenceschopnosti daného regionu, zkvalitňování kultury žití a osvěty své země ve světě. Nositeli jsou jak prezidenti evropských zemí, tak i významní podnikatelé, manažeři, vědci a osobnosti z univerzitního prostředí. 

 

Zdroj: 
mmspektrum.com